Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 29 november 2016

[IOH] AOW


Hoe zit het tegenwoordig met onze AOW?

[Deze informatie verscheen eerder op de HOI-lijst en is onder haar eigen verantwoordelijkheid geschreven en voor de IOH-mail aangepast door Chaya Brasz]


Wie na 1 januari 2016 voor het eerst AOW krijgt en over de zogenaamde 'groene lijn' woont, zal merken dat hij of zij anders wordt behandeld dan mensen die eerder AOW'er werden. Dat heeft te maken met de toepassing van de in Nederland bestaande Wet beperking export uitkeringen, meestal aangeduid als Wet BEU. Die wet is al van het jaar 2000 en er op gericht het uit Nederland wegvloeien van uitkeringen (kinderbijslag, AOW) in te perken. De invoering van de Wet BEU hield verband met de vele uit het buitenland afkomstige arbeiders, die Nederland waren binnengestroomd en met de vele Nederlanders die zich na de oorlog in het buitenland vestigden.

Voor de AOW betekent deze wet dat mensen in 'verdragslanden' (landen waarmee dus verdragen bestaan over de sociale verzekeringen) gewoon AOW krijgen uitgekeerd, net als in Nederland. Met 'niet-verdragslanden' is dat anders en Nederland ziet de 'gebieden' over de groene lijn niet als behorend tot het territorium van het verdragsland Israël. Mensen die in een niet-verdragsland of -gebied wonen, krijgen wel AOW maar worden zogenaamd 'gekort'. Wat houdt dat in? De AOW is per individu gebaseerd op 50% van het wettelijk minimum loon (WML). In Nederland krijgen alleenstaanden 70%. Als je niet in een verdragsland woont, is er geen afspraak met de overheid om je status te controleren en daarom krijgt iedereen – ongeacht de persoonlijk status – 50%. Dat is nadelig voor alleenstaanden, want zij zijn dus degenen die op deze manier met 20% worden 'gekort'. Bovendien geldt voor iedereen, dat het recht op inkomensondersteuning vervalt als men niet in een verdragsland woont. Dat is een ondersteuning die je als AOW'er kunt aanvragen als je niet kunt rondkomen.

Over de toepassing van deze wet is in Israël veel te doen geweest aangezien het tot 2010 AOW'ers betrof, die tevens eerste generatie oorlogsoverlevenden waren. Hen te benadelen was niet de bedoeling van de Wet BEU, maar een ongelukkig bijverschijnsel ervan. Na jarenlang gehaspel, waarvan ik de lezers de details zal besparen, is alles op het ogenblik gestabiliseerd.

1. Alle nieuwe AOW'ers vanaf 1.1.2016 vallen zonder meer onder de Wet BEU en als ze over de groene lijn wonen, betekent dat dus dat ze worden behandeld als niet wonend in een verdragsland: Zij hebben geen van allen recht op het aanvragen van inkomensondersteuning als ze niet rond kunnen komen en alleenstaanden over de groene lijn krijgen geen 70% maar 50%. (Verder wordt het bedrag natuurlijk ook bepaald volgens het aantal jaren dat men AOW heeft opgebouwd).

2. Alle eerdere AOW'ers worden op grond van een overgangsregeling behandeld als vallend onder het verdragsland en zij horen dus geen probleem te hebben, ook niet als ze buiten de groene lijn wonen, (maar je moet niet vanuit Israël gaan verhuizen naar buiten de groene lijn of een verandering ondergaan in je persoonlijk status!). Mensen die volgens dit overzicht in categorie 2 vallen, maar een behandeling krijgen als onder 1 verzoeken we zich te wenden tot het kantoor van de IOH, want misschien is er iets aan te doen (ioh@netvision.net.il of tel. 03-5625611).

3. Alle erkende Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen vallen buiten al deze regelingen, nadat de Tweede Kamer in 2015 de motie Voordewind/Bisschop aannam, die regelde dat deze mensen al hun sociale uitkeringen altijd zullen behouden, waar dan ook ter wereld zij zich vestigen. Dit geldt dus ook voor erkende getroffenen van de tweede generatie.


Het kantoor van de IOH--
U ontvangt dit bericht omdat U geabonneerd bent op de "IOH-mail" berichten.
IOH mail is een gratis service van de Irgoen Olei Holland aan de Nederlandse gemeenschap in Israel. Het ontvangen van onze berichten verplicht u tot niets.

Bezoek onze website op http://www.ioh.co.il.
U kunt alle Nederlanders in Israel op de IOH-mail opmerkzaam maken.
 
IOH-mail is a mailing list in the Dutch language for the Dutch community in Israel. If you have been added by mistake to this list, please inform us and we will remove you from the list. Our apologies for the inconvenience we may have caused.
 
Om de groep te verlaten, zendt u een e-mail naar iohkantoor@gmail.com. Excuses voor de eventueel veroorzaakte overlast.
Zie ook http://groups.google.com/group/IOH-mail
 
(c) Irgoen Olei Holland, 2006-2016. Overname met bronvermelding toegestaan.
---
Je hebt dit bericht ontvangen omdat je bent geabonneerd op de groep "IOH-mail" van Google Discussiegroepen.
Ga naar https://groups.google.com/d/optout voor meer opties.

Geen opmerkingen:

Aanmelden nieuwsbrief

Probeer nu 3 weken gratis de nieuwsbrief uit.