Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 27 december 2016

VBNGBk: De verdragsbijdrage aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Deel 3 – De woonlandfactor en procedurele aspect...

De verdragsbijdrage aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Deel 3 – De woonlandfactor en procedurele aspecten van de bijdrage
3. De woonlandfactor De woonlandfactor is eind april 2006, bij Regeling van de Minister van VWS van 28 april 2006, nr. Z/VV-2679576, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de gedifferentieerde berekening van de bijdrage voor verdragsgerechtigden, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2016 ingevoerd nadat de SBNGB proces is gevoerd tegen de Staat der […]
Lees verder

Belangrijkste wijzigingen NL belastingen 2017
Op 20 december 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2017. De wet treedt officieel in werking nadat de Koning deze heeft goedgekeurd. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning geeft het ministerie van Financiën in dit bericht een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2017. In de […]
Lees verder

Reiskostenverzekering met dekking medische kosten
Al jaren geleden werd duidelijk dat voor de verdragsgrechtigden het reizen buiten de verdragslanden onmogelijk was geworden als gevolg van de ZVW. Op 12 mei 2010 vond in Brussel een vergadering plaats, waaraan ook wij hebben deelgenomen, met als een van de onderwerpen het feit dat het voor ons onmogelijk was geworden een reiskostenverzekering af […]
Lees verder

Geen opmerkingen:

Aanmelden nieuwsbrief

Probeer nu 3 weken gratis de nieuwsbrief uit.