Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 14 februari 2017

VBNGBk: Conserverende heffing over pensioen bij emigratie naar Israël in strijd met goede (verdrags)trouw

Conserverende heffing over pensioen bij emigratie naar Israël in strijd met goede (verdrags)trouw
Rechtbank Den Haag oordeelt op 27 december 2016 (publicatie 6 februari 2017) dat het opleggen van een conserverende aanslag bij de emigratie naar Israël voor de pensioenbijdragen en -aanspraken in strijd is met goede (verdrags)trouw. Nederland ontdoet namelijk het toewijzingsartikel in het belastingverdrag van zijn werking. Belanghebbende, X, houdt de aandelen in A bv, waarin […]
Lees verder

Kbb-regeling behoeft aanpassing naar aanleiding van het EHvJ arrest X (C-283/15)
Op 9 februari 2017 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak X die Nederland betreft. Het gaat om antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad in een belastingzaak waarbij een inwoner van Spanje aan Nederland inkomstenbelasting verschuldigd is. Het antwoord komt neer op precisering van de wijze waarop bronlanden, lidstaten van […]
Lees verder

Uitspraak van het Europese Hof over de Nederlandse 90%-eis in de kbb-regeling – verruiming van de mogelijkheid om "te kwalificeren"
Als in de woonstaat geen inkomen is om een aftrek in verband met de woning te gelde te maken, moeten de werklidstaten de aftrekposten pro rata toestaan. Het gaat dan om de verhouding van het aandeel van het inkomen dat men op het grondgebied van de werklidstaten ontvangt. Naar aanleiding van zijn arrest van 22 mei […]
Lees verder

Geen opmerkingen:

Aanmelden nieuwsbrief

Probeer nu 3 weken gratis de nieuwsbrief uit.