Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

vrijdag 17 februari 2017

VBNGBk: Recht op zorgtoeslag voor buiten Nederland wonenden, in het bijzonder verdragsgerechtigden

Recht op zorgtoeslag voor buiten Nederland wonenden, in het bijzonder verdragsgerechtigden
Doel van de zorgtoeslag en rechthebbenden Nederland heeft als compensatie in de hoogte van de wettelijke ziektekosten een subsidieregeling in het leven geroepen bij de invoering van de Zorgverzekeringswet die vastgelegd is in de Wet op de Zorgtoeslag (WZT), zie alhier. Doel van de regeling is voor ZVW-verzekerden de financiële toegankelijkheid tot het zorgstelsel te […]
Lees verder

Oorzaak van de sterke stijging van de woonlandfactor in Zweden – eerste bevindingen
Vanuit de VBNGB (Jan de Voogd) lichten wij de oorzaak van de sterke stijging van de woonlandfactor in 2017, met dank aan de heer Züger, als volgt toe. Het gaat in de kern om een kennelijke uitbreiding van het dekkingspakket. De stijging van de woonlandfactor van 2016 en 2017 is grotendeels te verklaren uit de […]
Lees verder

Europese Commissie bevraagt Spanje over sanctieniveau van zgn. Modelo 720 – opgave van activa in het buitenland
De Europese Commissie verzoekt Spanje om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor in het buitenland aangehouden activa evenredig zijn. De Europese Commissie heeft Spanje een met redenen omkleed advies gestuurd met een verzoek om wijziging van zijn voorschriften voor activa die worden aangehouden in andere EU-lidstaten of in landen van de Europese Economische Ruimte […]
Lees verder