Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

vrijdag 3 maart 2017

VBNGBk: Politieke aandacht gevraagd voor het kbb-standpunt van de VBNGB – een laconieke reactie

Politieke aandacht gevraagd voor het kbb-standpunt van de VBNGB – een laconieke reactie
Op 8 februari 2017 brengt bestuurslid Roy Meijnderts het volgende onder de aandacht van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: Geachte mevrouw De Vries, Het gaat goed met Nederland, constateert het CBS, en ook de koopkracht van de Nederlandse bevolking vertoont een stijgende lijn. Deze stijgende lijn geldt waarschijnlijk niet voor alle Nederlanders. Hij is […]
Lees verder

Het zoveelste kritische rapport van de Nationale ombudsman over de zgn. buitenlandregeling
Overdrachtsdocument burgerregelingen  – Aandachtspunten vanuit de klachtbehandeling van de Nationale ombudsman bij de overdracht van de burgerregelingen van het Zorginstituut naar het CAK  Per 1 januari 2017 neemt het CAK de uitvoering van de burgerregelingen overnemen van Zorginstituut Nederland. Deze regelingen zijn onder meer gericht op maatregelen ten aanzien van wanbetalers (de wanbetalersregeling), op de verdragsbijdrage […]
Lees verder

Beslagvrije voet – ook in het buitenland! Oordeel Nationale ombudsman + wetsvoorstel
Regelmatig wordt er bij de Nationale ombudsman over geklaagd dat bij invordering door de deurwaarder namens het Zorginstituut geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet als je woonachtig bent in het buitenland. Voorbeelden van dergelijke klachten luiden als volgt: Meneer woont in Italië en klaagt over een vordering die hij moet betalen aan het […]
Lees verder