Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

donderdag 20 april 2017

Nieuwsbericht Nederlandse Kerk

masthead nieuwsbrief

Greetings!  

Aan de gemeenteleden en vrienden van de Nederlandse Kerk te Londen 

Betreft: Ontmoeting kandidaten predikantschap 

In de loop van 2016 heeft de Kerkenraad voorbereidingen getroffen ter vervulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van de huidige predikant ds Joost Röselaers in juli 2017. De profielen van gemeente en predikant werden na consultatie van een gemeenteberaad door de Kerkenraad vastgesteld. In januari verscheen een advertentie. 

Inmiddels heeft de beroepingscommissie vier kandidaten geselecteerd. 

U wordt als gemeenteleden en vrienden bij deze van harte uitgenodigd om op vier achtereenvolgende zondagen de kerkdiensten bij te wonen waarin deze kandidaten zullen voorgaan. Na afloop is er gelegenheid tot nadere ontmoeting. Voor een lichte lunch zal gezorgd worden. De betreffende zondagen zijn: 23 april, 30 april, 7 mei en 14 mei, steeds om 11.00 uur. 

Op zondag 21 mei volgt na de kerkdienst een Gemeenteberaad. Daarin kunt u uw bevindingen ten aanzien van de vier kandidaten delen met de andere gemeenteleden en de Beroepingscommissie. De bijeenkomst wordt besloten met een anonieme peiling over de mening van de gemeenteleden. De uitkomst daarvan wordt betrokken bij de voordracht van de Beroepingscommissie aan de Kerkenraad voor de te beroepen predikant. De beroepingscommissie zal met de consulenten een gezamelijke voordracht doen aan de Kerkenraad. De Kerkenraad komt op 22 mei samen om te vergaderen en zal in deze bijeenkomst waar mogelijk een beslissing maken. 

De Beroepingscommissie hoopt zeer u in de komende weken te mogen begroeten. 

Met vriendelijke groet, 
Ronald van der Heijden, voorzitter 
Martine Boesveld, secretaris 

U kunt de diensten meeluisteren via: www.kerkomroep.nl 

 Online
466 jaar Nederlandse Kerk, Vier dit met ons mee en like ons op Facebook, volg ons ook op Twitter.
Bezoek onze website om op de hoogte blijven van al onze activiteiten.
 


 Quick Links

 

Nederlandse Kerk
7 Austin Friars
London
EC2N 2HA
United Kingdom

T + 44 20 7588 1684