Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zondag 4 juni 2017

Beroeping nieuwe predikant Nederlandse Kerk Austin Friars Londen

masthead nieuwsbrief

Greetings!  

Beroeping
Op 22 mei kwam de kerkenraad samen om te beslissen over de beroeping van een nieuwe predikant uit een eindselectie van vier sterke kandidaten. De beslissing was gebaseerd op drie factoren: de uitkomst van de peiling over de mening van de gemeenteleden bij het gemeenteberaad; het advies van de consulenten; en de mening van de beroepingscommissie. Na veel overleg, maar uiteindelijk zonder twijfel, heeft de kerkenraad unaniem voor ds. Bertjan van de Lagemaat gestemd; de kerkenraad is dus voornemens hem te beroepen. Dit is natuurlijk onder voorbehoud van de contractondertekening en het regelen van andere zaken, en als dit allemaal goed loopt, zal ds. van de Lagemaat op 1 oktober 2017 zijn intrede doen. We verheugen ons zeer!
Ds. Bertjan van de Lagemaat komt op 18 juni met zijn gezin in de kerk, een goede gelegenheid tot nadere kennismaking!
 
Appointment
The Church Council met on the 22nd May to choose the new minister from a strong field of candidates. The decision was based on three factors: the outcome of the congregational poll; the advice of the consultants; and the opinion of the selection committee. After much thought, but at the end with no doubts, the Church Council voted unanimously in favour of Ds. Bertjan van de Lagemaat and intends to appoint him. This is of course subject to the contract being signed and other matters being settled. If all goes well the induction of Ds. van de Lagemaat will take place on the 1st October 2017. We are very much looking forward to it!
Ds. Bertjan van de Lagemaat will visit the Dutch Church with his family on 18th June; a good opportunity to meet them.


 Online
466 jaar Nederlandse Kerk, Vier dit met ons mee en like ons op Facebook, volg ons ook op Twitter.
Bezoek onze website om op de hoogte blijven van al onze activiteiten.
 


 Quick Links

 

Nederlandse Kerk
7 Austin Friars
London
EC2N 2HA
United Kingdom

T + 44 20 7588 1684