Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zaterdag 3 juni 2017

Boodschap van de ambassadeur ter gelegenheid van Ramadan
Logo

24/7 BZ Informatieservice

Beste vrienden en vriendinnen in Koeweit en Bahrein,

Na al het feestgedruis rond Koningsdag en met oplopende temperaturen in dit deel van de wereld, nadert de Ramadan met snelle schreden.
Veel Nederlanders, met name zij die recent in de Arabisch-islamitische wereld zijn aangekomen, vragen de ambassade of er speciale aanwijzingen zijn.

Zoveel is wel duidelijk dat veel, zo niet de meeste, van onze moslim vrienden, kennissen en collega's, overdag, dat wil zeggen als de zon boven de horizon is waar te nemen, niet eten of drinken.
Ik heb geleerd dat het beter is om niet te vragen naar het nut of de zin van deze vastenperiode die een maand duurt. Begrip en respect zijn sleutelwoorden. Het is fysiek en psychisch geen gemakkelijke periode. Ook op de ambassade hebben we de werktijden enigszins aangepast.

Belangrijk is dat we erop letten in het bijzijn van moslims zelf ook niets te eten, te drinken of te roken (maar dat laatste proberen we toch al zo weinig mogelijk te doen!). Dit alles geldt voor de hele publieke ruimte, op straat, in de shopping malls, maar ook op weg, in de auto. In hotels zijn soms voorzieningen getroffen voor hen die niet vasten, maar het is zaak daar precies navraag naar te doen.
Niet aanstoot geven is de boodschap.

Tegenover het vasten overdag staat dat er in de avond volop gegeten wordt, in de familiekring, met vrienden en vaak ook met uitgenodigde collega's. Vanaf een uur of negen worden er ontvangsten gegeven in de bekende 'diwanya's'. Helaas in de regel een mannen aangelegenheid, maar indien uitgenodigd beschouwt een familie het als een eer wanneer een buitenstaander even langs komt, al was het maar voor een kwartiertje.

Als ambassade wensen we natuurlijk al onze moslim contacten een 'Ramadan Karim' maar we hopen ook dat Nederlanders die niet in de islam traditie staan een goede tijd beleven onder de warme zon van de gastvrije landen Koeweit en Bahrein.

Hartelijke groet!

Frans Potuyt
Ambassadeur