Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

donderdag 10 augustus 2017

Ontvangst door Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

augustus 10, 2017

Lissabon, 9 augustus 2017

Ontvangst Nederlandse Gemeenschap
door Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima
op donderdag 12 oktober 2017

Geachte heer/mevrouw,

Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen van 10 tot en met 12 oktober een staatsbezoek aan Portugal op uitnodiging van de President van de Republiek, Zijne Excellentie de heer Marcelo Rebelo de Sousa. Ter gelegenheid van het Staatsbezoek hebben de Koning en Koningin het voornemen om tijdens een ontvangst kennis te maken met leden van de Nederlandse gemeenschap in Portugal.

Deze ontvangst zal op donderdag 12 oktober rond het middaguur in de omgeving van Lissabon plaatsvinden.

Iedere meerderjarige persoon van Nederlandse nationaliteit die meer dan één jaar aaneengesloten in Portugal woonachtig is heeft de mogelijkheid zich in te schrijven via een aanmeldingsformulier. Dit kan desgewenst met zijn of haar partner, ongeacht diens nationaliteit.

U kunt zich vanaf vandaag opgeven voor deze ontvangst via het aanmeldingsformulier 'ontvangst van de Nederlandse gemeenschap'. U wordt verzocht het formulier volledig in te vullen. Het aanmeldingsformulier is een individueel document, beide partners dienen een eigen formulier in te vullen.

Gezien het aantal in Portugal wonende Nederlanders verwacht ik dat de hoeveelheid aanmeldingen wellicht groter zal zijn dan de ontvangstruimte toelaat. In dat geval zullen de uitnodigingen in beginsel worden toebedeeld op basis van first-come-first-served, onder voorbehoud van wijzigingen. Als u zich via het webformulier heeft aangemeld, dan ontvangt u circa 14 dagen voor de ontvangst bericht of uw verzoek is gehonoreerd. Dit gebeurt door toezending van een uitnodigingskaart 'pro memorie' en een toelichting op de gang van zaken tijdens de ontvangst. De inschrijving sluit zodra het maximale aantal aanmeldingen is bereikt.

Voor het aanmeldingsformulier 'ontvangst Nederlandse gemeenschap', zie de website van de Nederlandse ambassade in Portugal.

Met vriendelijke groet,

Govert Jan Bijl de Vroe
Ambassadeur in Portugal

 

 

U ontvangt deze e-mail omdat u zich hier voor aangemeld heeft bij de NCA.
Om u af te melden voor de NCA nieuwsbrief kunt u hier klikken.
Klik hier om de mail in uw browser te lezen.