Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zaterdag 16 september 2017

Rijksoverheid: Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp ontvangt Ereteken voor Verdienste

Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp ontvangt Ereteken voor Verdienste
De Commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp heeft op 13 september 2017 in Den Haag uit handen van minister Koenders het Ereteken voor Verdienste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Goud ontvangen. Het Ereteken in Goud is hem bij zijn afscheid als CDS toegekend als dank van het gehele ministerie voor de uitzonderlijke samenwerking over vele jaren.
Lees verder

Reactie van minister Koenders van Buitenlandse Zaken op de Staat van de Unie:
"Goed dat de Staat van de Unie in het teken staat van de grote uitdagingen. Dat is precies waar we de EU voor nodig hebben. Zorgen van onze burgers die we alleen niet kunnen oplossen, maar met 27 lidstaten wel. Eerlijke banen, veiligheid, migratie, klimaat. Dat is ook broodnodig in een instabiele wereld. Het resultaat telt. Op korte termijn kunnen we nog belangrijke stappen zetten. Denk aan: gelijk loon voor gelijk werk, het versterken van de interne markt, verdere samenwerking bij migratie, maatregelen om onze klimaatdoelen te realiseren. Uitvoeren van de gemaakte afspraken. Tot voor kort stond de EU er nog slecht voor. Maar nu moeten we vaststellen dat de Europese economie groeit, dat er banen bijkomen en dat we er met hard werken in slagen migratiestromen beter te beheersen. Daar moeten we heel concreet verder mee. Die inzet van het kabinet zien we ook terug in de speech van Juncker. Dat verwelkom ik. Een zwaluw maakt nog geen zomer. Met de verkiezingen afgelopen jaren is niet direct het ongenoegen over de EU weggenomen, die moet zich veel meer concentreren op hoofdpunten, beter presteren maar ook beter beschermen. Daarom ben ik minder gecharmeerd van een aantal vergezichten die Juncker vandaag presenteerde. Mensen zitten niet direct te wachten op discussies over Europese voorzitters en instituties. Wel op concrete samenwerking die Europa veiliger, eerlijker en welvarender maakt. Met die blik zullen we de komende tijd de voorstellen van de Commissie gaan beoordelen."
Lees verder

Minister Koenders over Myanmar: 'Tijd om verantwoordelijkheid te nemen'
Volgens de laatste berichten zijn bijna 400.000 Rohingya's vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht, bovenop de ongeveer 400.000 Rohingya's die daar al waren. Koenders: 'Wat er nu gebeurt met Rohingya's in Myanmar, is afschuwelijk. De humanitaire situatie in Rakhine State is schrijnend. Ik wil dat Aung San Suu Kyi duidelijk afstand neemt van de ernstige mensenrechtenschendingen en het geweld. Myanmar moet de onafhankelijke Fact Finding Missie en humanitaire hulpverlening toelaten. Nederland zet zich in voor onafhankelijk onderzoek naar het recente geweld. Wat ons betreft is dit een taak voor de Fact Finding Missie van de VN, die met steun van de EU al onderzoek doet naar het geweld in oktober vorig jaar.' Internationaal gebeurt er al veel om een einde te maken aan het geweld tegen Rohingya's. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten, Zeid, stelde dat de situatie weliswaar niet geheel kan worden overzien maar dat het een voorbeeld lijkt van 'etnische zuivering'. Koenders: 'Dat is een waarschuwing aan de internationale gemeenschap. De VN, de EU en Nederland zetten zich hard in voor het lot van de Rohingya's. Maar los van dit alles is het vooral aan de autoriteiten in Myanmar – zowel de politiek als het leger - om nu echt hun verantwoordelijkheid te nemen en kwetsbare groepen te beschermen.'
Lees verder