Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 12 september 2017

Sport Toekomstverkenning: NOC*NSF ziet noodzaak veelomvattend sportakkoord

Sport Toekomstverkenning: NOC*NSF ziet noodzaak veelomvattend sportakkoord
ARNHEM - Bij gelijkblijvend sportbeleid kan Nederland in 2030 voor flinke uitdagingen komen te staan, zo blijkt uit een onderzoek naar de toekomst van sport en bewegen in Nederland, dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze Sport Toekomstverkenning 'Een sportiever Nederland' is vandaag is verschenen en is hier te lezen. De onderzoekers stellen onder meer vast dat 'de kans groot is dat top- en breedtesport verder uit elkaar groeien. Nederland wordt mogelijk voorbijgestreefd op ranglijsten en medailleladders. Tegelijkertijd brengen technologische ontwikkelingen sportbeleving dichterbij, zoals Virtual en Augmented Reality. Voldoende lichaamsbeweging lijkt in 2030 nog niet vanzelfsprekend. Klassieke sportverenigingen kunnen onder druk komen te staan door minder...
Lees verder