Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 28 november 2017

VBNGBk: De basis voor het verdragsrecht: het wettelijke ouderdomspensioen. Deel 2 – Hoogte, vrijwillige verzekering...

De basis voor het verdragsrecht: het wettelijke ouderdomspensioen. Deel 2 – Hoogte, vrijwillige verzekering en verdere bijzonderheden.
f. Vaststelling van de hoogte van het pensioen f.1. Rechten voortvloeiend uit de AOW Naar nationale regeling bestaat op grond van de AOW recht op: Een AOW-pensioen (artt. 7 en 9 AOW). Er bestaat een bruto-AOW-pensioen voor gehuwden (tevens samenwonenden onder bepaalde condities), en een hoger pensioen voor ongehuwden. Beide pensioenen zijn afgeleid van het […]
Lees verder

De basis voor het verdragsrecht: het wettelijke ouderdomspensioen. Deel 1 – Inleiding, kring van verzekerden en aanvrage
1. Inleiding Wie buiten Nederland in een lidstaat van de EU woont, of in een lidstaat van de EER of Zwitserland, met een wettelijk pensioen uit Nederland, heeft, op grond van art. 24 of 25 Vo883/2004, recht op zorg naar de wetgeving van het woonland (verdragsrecht) tenzij er sprake is van prevalerend recht. Dat prevalerende […]
Lees verder

Woonlandfactoren 2018 vastgesteld – 28 van de 40 landen krijgen een hogere woonlandfactor – Zweden bijgesteld
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft bijlage 4 bij de Regeling zorgverzekering aangepast in verband met het vaststellen van de woonlandfactoren voor het jaar 2018. De woonlandfactoren zijn van belang voor de berekening van de bijdrage als bedoeld in art. 69 Zvw. Dat is de bijdrage die het CAK aan een verdragsgerechtigde in […]
Lees verder