Doorgaan naar hoofdcontent

Thailand: Terugblik Sinterklaas, Er zijn voor elkaar, NVT-Borrel

Terugblik NVT Sinterklaasfeest

Sinterklaas 2017

De viering van Sinterklaas op het terrein van de Nederlandse Ambassade was met 300 bezoekers een doorslaand succes. De Goedheiligman vertoefde geruime tijd tussen de kinderschare en hield persoonlijke gesprekken. Pieten zochten contact, schoentjes werden gezet op het podium, familiefoto's werden gemaakt met de Sint, dansjes werden uitgevoerd. Mede door de invoering van het te behalen "Pietendiploma" werden de spelletjes dit jaar goed bezocht, zelfs door de Hoofdpiet. Er was de mogelijkheid om overdekt te zitten. Kinderen werden beschilderd, ballonnen tot wonder­lijke wezens gevouwen, kortom te veel om op te noemen.

Bij aanvang had het erop geleken dat de organisatie niet de juiste vrijwilligers zou vinden. Dit leverde de nodige spanningen op en er ontstond de vrees dat dit prachtige jaarlijkse evenement dit jaar niet door zou gaan. Gelukkig bestond de NVT-Sinterklaas­kerncommissie uit volharders, die al eerder met forse tegenwind en zware storm hadden leren omgaan.

Doorgaan en geloven was dan ook de boodschap en dat trok weer oude en nieuwe gezichten aan om deze Sinterklaasviering in 2017 tot een daverend succes te maken.

Het enthousiasme op de dag zelf, de vreugde (bij de kinderen), het van het begin tot het eind bezig zijn en bezig houden van iedereen was een genot om te aanschouwen. Het waren vrijwel uitsluitend positieve reacties die de organisatie en het bestuur mochten ontvangen.

Mocht u niettemin suggesties ter verbetering hebben, laat van u horen zodat we er volgende keer rekening mee kunnen houden.

De Sinterklaascommissie bedankt ook KIS International School voor het sponsoren van dit feest.

U kunt nog nagenieten op ons fotoalbum op Facebook en met deze mooie video op YouTube, met dank aan onze producer Spirit Cinevideo Thailand.

Sinterklaas 2017

KIS International School


NVT-Nieuwjaarsborrel

NVT-borrel

De eerste donderdag van het nieuwe jaar hebben we deze keer een nieuwjaarsborrel met traditionele Nederlandse oliebollen, u aangeboden door The Green Parrot.

green parrot

Dit is wat u deze maand verder mag verwachten:

  • Natuurlijk een gezellige ontmoetings­plek waar u bekende en onbekende medelanders treft;
  • Alle kans om eenieder een gelukkig nieuwjaar te wensen;
  • Om 20:00 uur de laatste nieuwtjes over de NVT in het woord van de voorzitter;
  • Een gratis welkomstdrankje voor nieuwe leden;
  • Een ruim assortiment Hollandse snacks, zoals bitterballen, kroketten, frikandellen, bamiblokken en nog veel meer.

Details:NVT-nieuwjaarsborrel
Tijd:2018-01-04 19:00
Plaats:The Captain's Pub
in Hotel Mermaid
Adres:6 Sukhumvit Soi 29
BTS:Asok, Phrom Phong
MRT:Sukhumvit


Er zijn voor elkaar

Onze zusterverenigingen in Pattaya en Hua Hin/Cha-am hebben al geruime tijd goede ervaringen met het aanbieden van vrijwilligers die contact en belangstelling tonen vanuit de vereniging bij moeilijke of vreugdevolle omstandigheden. Dit gebeurt door leden die zich hiertoe bereid hebben verklaard.

Bij de NVTHC heet deze activiteit "ziekenbezoek", zieke NVTHC leden worden op verzoek bezocht en krijgen aandacht vanuit de eigen vereniging. Ook een gezelligheidsbezoekje behoort tot de mogelijkheden.

Bij de NVTP is er de activiteit "lief en leed". Dankzij vrijwilligers kan de NVTP voorzien in een zieken- of gezelligheidsbezoek.

Het NVT bestuur in Bangkok is van mening dat dit een goede activiteit is die onze vereniging op dit moment ontbeert.

Inmiddels zijn gesprekken gaande met leden die zich tot dit soort contacten voelen aangetrokken.

Langs deze weg doen wij ook een oproep om uzelf aan te melden als u denkt hieraan uw bijdrage te kunnen leveren. Ook leden buiten Bangkok verzoeken we te reageren, immers onze leden wonen zeer verspreid in Centraal Thailand.

U kunt zich opgeven met e-mail adres, telefoonnummer en woonplaats via [email protected], of daar om nadere informatie vragen.


Mededeling van het bestuur

Les Huysmans heeft laten weten dat hij per 11 december jl. zijn bestuursfunctie als evenementencoördinator neerlegt.

Het bestuur respecteert natuurlijk zijn beslissing en hecht er aan ook hier zijn waardering uit te spreken voor de inzet die Les als vrijwilliger voor de NVT en haar activiteiten in de afgelopen periode heeft betoond.


Overige mededelingen

Filmvertoning op donderdag 21 december om 18:00 uur in Warehouse 30, Bangkok.

Corinne van Egeraat en haar man Peter Lom hebben samen een documentaire gemaakt met een bijbehorend fotoboek/gedichtenbundel over hedendaags Myanmar. Corinne en Peter zullen aanwezig zijn bij de vertoning en naderhand vragen uit het publiek beantwoorden. Zij hebben de ambassade gevraagd het evenement te delen met de Nederlandse gemeenschap in Thailand.

Voor meer informatie: www.burmastorybook.nl.