Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

vrijdag 22 december 2017

VBNGBk: Afscheidsbrief Cees van der Wiel

Afscheidsbrief Cees van der Wiel
Geacht lid van onze vereniging, Ook een pensionado ontkomt er niet aan met pensioen te gaan en ook ik ontsnap daar niet aan. Het is daarom dat ik het bestuur verzocht heb mij te willen ontheffen van mijn verantwoordelijkheden. Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 5 oktober jl. werd in overstemming met onze statuten een opvolger […]
Lees verder

Persbericht wisseling voorzitter
PERSBERICHT Na ruim 12 jaar leiding te hebben gegeven aan de VBNGB (Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland) en haar voorgangers, heeft Cees van der Wiel te kennen gegeven het voorzitterschap per eind van dit jaar te willen neerleggen en uit het bestuur te treden. Het bestuur heeft tijdens haar vergadering op 5 oktober […]
Lees verder

Brief Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27-11-2017
Origineel: Brief Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 27.11.2017   Aan de leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, Datum: 27 november 2017, Geachte Leden van de Commissie, Op 25 oktober 2017 ontving u van de (voormalige) minister van SZW Brief Nr. 459 Den Haag, 25 oktober 2017, 21 501-31 Raad voor […]
Lees verder