vrijdag 1 december 2017

VBNGBk: Hoge zorgkosten in Nederland – OECD vergelijkend onderzoek

Hoge zorgkosten in Nederland – OECD vergelijkend onderzoek
De kosten van de zorg in Nederland zijn hoog: €  3.954 per hoofd van de bevolking in 2015, aldus een recente publicatie van de OECD. Het gemiddelde in de EU is € 2.797. Het Nederlandse uitgavebedrag is 10,7% van het BNP en Nederland staat daarmee 4e  in de EU (waar het gemiddelde 9,9% bedraagt). Het bedrag stijgt (van 9,4% […]
Lees verder

Regeerakkoord 2017-2021. Deel 1: belastingmaatregelen.
Relevantie voor gepensioneerde buitenlands belastingplichtigen en gepensioneerde verdragsgerechtigden met hun gezinsleden 1. Inleiding Het recent vastgestelde Regeerakkoord 2017 (RA afgekort) kent een groot aantal maatregelen waarvan diverse voor gepensioneerden wonend buiten Nederland, maar met inkomen vanuit Nederland, van belang zijn. In het RA zelf wordt vrijwel niets geschreven over in het buitenland wonenden, maar de […]
Lees verder

Stelling voor de maand december 2017
De band die Nederlanders buiten Nederland met Nederland hebben verschilt natuurlijk van individu tot individu. Met onze stelling van de maand december 2017 vragen we het u op deze manier: Ik woon nu al weer langere tijd buiten Nederland. Mijn paspoort zie ik als een onvervreemdbaar goed en ik voel mij nog altijd primair Nederlands […]
Lees verder