Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

donderdag 15 februari 2018

Libanon een belangrijke schakel in de 'ring rond Europa'

Libanon een belangrijke schakel in de 'ring rond Europa'
Ambassadeur Jan Waltmans in een interview met het Nederlands Dagblad.
Lees verder

Digitale fraude
Het komt voor dat de Nederlandse Ambassade in Abidjan wordt benaderd vanuit Nederland, door personen die slachtoffer zijn geworden van phishing, misleiding, fraude en/of afpersing via internet en andere media. Deze fraude betreft oplichting waarbij via mailberichten, en of telefonisch, het slachtoffer uiteindelijk wordt verzocht geld over te maken.
Lees verder

Ontslagaanvraag minister van Buitenlandse Zaken
De minister van Buitenlandse Zaken, drs. H. Zijlstra, heeft dinsdag 13 februari 2018 Koning Willem-Alexander verzocht hem ontslag te verlenen als minister van Buitenlandse Zaken. De Koning heeft dit ontslag, op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.
Lees verder

Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser bezoekt Duitse collega's
Staatssecretaris van Defensie Barbara Visser ontmoette dinsdag in Berlijn haar Duitse ambtgenoten Katrin Suder en Gerd Hoofe. De bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken. Duitsland en Nederland zijn trouwe defensiepartners en streven een verdere versterking van de onderlinge militaire samenwerking na.
Lees verder

Stemmen buiten Nederland: raadgevend referendum
Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.
Lees verder