Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

maandag 5 maart 2018

Mexico-Netherlands Strategic Program for Energy Executives Training 2018

Mexico-Netherlands Strategic Program for Energy Executives Training 2018
The Mexico-Netherlands Strategic Program for Energy Executives Training (EET) is an exchange program for Mexican managers in the energy sector. The program offers a combination of a training, in Mexico, and business exposure, in the Netherlands. The aim of the EET program is to encourage cooperation between Mexican and Dutch parties in the energy sector.
Lees verder

COMMUNICATIE RAADGEVEND REFERENDUM 21 MAART 2018
Beste Nederlanders in het buitenland, Op 21 maart 2018 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als Nederlander woonachtig in het buitenland kunt u ook deelnemen aan dit referendum.
Lees verder

Beste Nederlanders in het buitenland
Op 21 maart 2018 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als Nederlander woonachtig in het buitenland kunt u ook deelnemen aan dit referendum. Om te stemmen heeft u zich geregistreerd als kiezer in het buitenland. U kunt uw stem uitbrengen middels een briefstembewijs. Het is ook mogelijk om iemand te machtigen om voor u te stemmen. Uw briefstem kunt u sturen naar het adres van uw briefstembureau dat op de oranje...
Lees verder

Minister-president Rutte houdt Europa-lezing bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn
Minister-president Rutte heeft op vrijdag 2 maart 2018 een lezing over de Europese Unie bij de Bertelsmann Stiftung in Berlijn gehouden. In zijn lezing ging de minister-president onder andere in op de meerwaarde die samenwerking tussen Europese landen heeft.
Lees verder

Briefstembureau Peking
Op 21 maart 2018 vindt in Nederland een raadgevend referendum plaats over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als Nederlander woonachtig in het buitenland kunt u ook deelnemen aan dit referendum.
Lees verder