Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zondag 25 maart 2018

VBNGBk: Deel van de VBNGB site vanaf nu alleen toegankelijk voor leden

Deel van de VBNGB site vanaf nu alleen toegankelijk voor leden
Eind 2017 nam het Bestuur het besluit om een deel van de website af te sluiten, en alleen toegankelijk te maken voor leden. Wij hebben tussentijds nog één of twee keer aangegeven dat zulks stond te gebeuren. Inmiddels is e.e.a. gerealiseerd. Vanaf nu zal het dus gebeuren dat u aanloopt tegen "afgesloten pagina's", waarvoor u […]
Lees verder

Fiscus wisselt massaal info uit over vermogen
België heeft ruim een miljoen inlichtingen over belastingplichtigen uitgewisseld met andere landen. In eigen land is die transparantie er niet. De fiscus heeft 529.904 geldige inlichtingen ontvangen over rekeninghouders in het buitenland. Dat heeft minister van Financiën ­Johan Van Overtveldt (N-VA) geantwoord in de commissie Financiën op een vraag van Peter Vanvelthoven (SP.A). Eerder had […]
Lees verder

Aanvullend stuk voor aanstaande Algemene Ledenvergadering
In overleg met Henk Komdeur en op zijn uitdrukkelijk verzoek heeft het Bestuur besloten om ook het onderliggende stuk van de heer Komdeur, waarin zijn uitvoerige argumentatie staat, aan u ter beschikking te stellen. Het dagelijks bestuur had voor de leesbaarheid van het artikel een korte samenvatting gemaakt, met haar bestuurs-reactie. Die was al op 15 maart op de site aan de […]
Lees verder