Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zaterdag 31 maart 2018

VBNGBk: Uitslag referendum: fors hogere opkomst NL-ers buitenland, 58% stemt voor

Uitslag referendum: fors hogere opkomst NL-ers buitenland, 58% stemt voor
Het volgende lezen we op de site van Eelco Keij van D66 op 25 maart 2018: Officieel wordt de uitslag door de Kiesraad pas op 29 maart vastgesteld, maar de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten (WiV) – waar ik hier eerder over heb geschreven – is inmiddels […]
Lees verder

Nederlanders in het buitenland betrekken bij de verbetering van de consulaire dienstverlening
Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Ten Broeke (VVD) over het betrekken van Nederlanders in het buitenland bij de verbetering van het postennetwerk en consulaire dienstverlening. Vraag 1 Op welke wijze bent u van plan het postennetwerk en de consulaire dienstverlening, zoals voorgenomen in het Regeerakkoord, […]
Lees verder

Nabestaandenpensioen en militair invaliditeitspensioen ook "wettelijke uitkeringen"?
De positie van Nabestaanden van verdragsgerechtigden is een aandachtspunt van de VBNGB. Het is een Algemeen dossier. Daar kunt u de achtergrond ervan lezen. Begin 2017 deed de minister de toezegging om de situatie van deze nabestaanden, die na het overlijden van hun verdragsgerechtigde partner plots ook meteen hun zorgverzekering kwijt zijn, nader te willen onderzoeken vanuit de optiek […]
Lees verder