zaterdag 28 april 2018

Spring 2018 News for the Dutch School of Southern California
Dutch School of
Southern California
eNewsletter

 Spring 2018

WELCOME
(English translations are in Italics)

Een hartelijke welkom aan onze nieuwe abonnees! 2018 is tot nu toe al een heel druk jaar geweest en we hebben binnenkort een aantal grote evenementen waar we u over willen vertellen, waaronder onze Koningsdag en het Holland Festival. We veranderen ook het format van de nieuwsbrief enigszins om meer informatie te geven over hoe uw steun de school heeft geholpen, dus laat ons weten wat u denkt. Voor meer informatie over proeflessen voor uw kind(eren) en voor open vacatures voor (inval) leerkrachten en (inval)assistenten lees verder.

Welcome to all our new subscribers! 2018 has been a very busy year already and we have several big events coming up soon that we wanted to tell you about, including our King's day celebration as well as the Holland Festival. We are also changing the format of the newsletter slightly to include some more information about how your support has helped the school, so let us know what you think. For more information about free trial classes for your child(ren) and job openings for Dutch teachers and assistants (also for substitutes), see below.
Aankomen op Koningsdag in Zuid Californië / Arriving at King's Day in Southern California
We zijn op zoek naar nieuwe (inval)leerkrachten en (inval)assistenten. Zie hier onze vacatures.
 
We are looking for qualified Dutch teachers and in-class assistants (also substitute). If you have teaching experience and/or affinity with education or know someone who does, please refer them to us. Click here to read about our job openings.
BOARD NEWS & INFO
We dachten dat onze lezers wel wat meer zouden willen weten over het bestuur en over hoe de school werkt. In elke nieuwsbrief zullen we een ander bestuurslid onder de aandacht brengen en vragen waaraan zij gewerkt hebben. In deze editie willen we u voorstellen aan Michael Koetsier

We thought our supporters would want to know know a bit more about our board of directors and how the school operates. Each newsletter, we will highlight a different board member and ask them what they have been working on. For this edition, we will be introducing you to Michael Koetsier.

 
Naam / Name:
Michael Koetsier

Functie / Function:
Contracten & verzekeringen en locatie zaken voor Orange County
Contracts & Insurance and Location Services for Orange County

 
Wanneer ben je naar de VS gekomen en hoe ben je betrokken geraakt bij de Nederlandse school? / When did you come to the US and how did you become involved with the Dutch School?
Ik ben in 1979 op 12-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten gekomen in de Bay Area waar we betrokken raakten bij de Nederlandse gemeenschap. In 1985 werd het bedrijf van mijn vader overgebracht naar Zuid-Californië en zochten we de Nederlandse gemeenschap hier op. Het duurde echter tot mijn eigen kinderen werden geboren toen ik via het Nederlandse consulaat in Los Angeles over de school hoorde. Nadat we de Sinterklaasvieringen hadden bijgewoond, wisten we dat dit iets was dat we wilden voortzetten.
 

I came to the United States in 1979 at the age of 12 and we moved to the Bay Area where we became involved in the Dutch community there. In 1985, my father's company was transferred to Southern California and we sought out the Dutch community here. However, it was not until my own children were born that I found out about the school through the Dutch Consulate in Los Angeles. After we started attending the Saint Nicholas celebrations, we knew this was something we wanted to continue.

Wat doe je voor de school? / What do you do for the school?
Ik heb twee functies: ik beheer de lease- en verzekeringscontracten voor de drie scholen en ik ben de locatievertegenwoordiger op de school in Orange County. Ik werk met het property management van alle drie de schoollocaties om nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten en ervoor te zorgen dat we goed verzekerd zijn, en v.w.b. de locatiespecifieke functie zorg ik ervoor dat de Orange County school voldoet aan een geschikte leeromgeving voor de leerlingen en een sociale ontmoetingsplaats is voor de ouders.

I have two functions: I manage lease & insurance contracts for the schools and I am the site representative for all location matters at the Orange County school. Essentially, I work with the property management of all three school locations to negotiate new lease agreements, and make sure that we are properly ensured, and for the location-specific function, I ensure that the Orange County facility meets our needs as an appropriate learning environment for the students and a social gathering place for the parents.

Heb je nu kinderen op school? / Do you have any children in the school now?
Ja, ik heb een zoon, Tymen en een dochter, Tayla, die allebei in Groep 7 zitten, in de klas van juf Anke. We zijn sinds 2011 bij de school toen mijn zoon begon in groep 1.

Yes, I have a son, Tymen, and a daughter, Tayla, who both are in Group 7, in the class of Miss Anke. We have been with the school ever since my son started in Group 1, back in 2011.

Waarom ben je lid van het bestuur en zet je je in voor de school? / Why do you serve on the board and support the school?
Mijn vrouw en ik zijn ervan overtuigd dat onze kinderen baat hebben bij een multiculturele en meertalige opleiding. Onderzoek toont aan dat dit het leren in alle disciplines ondersteunt en we geloven dat dit belangrijk is, niet alleen voor ons, maar voor alle kinderen. We willen ook deel uitmaken van een groeiende Nederlandse gemeenschap hier in Californië. Toen we hier kwamen, was dit erg belangrijk voor ons succes hier. Graag willen we nieuwe gezinnen helpen die hier komen uit Nederland en elders. We vinden het leuk om hier een beetje "Nederland" te hebben en we willen dat anderen deze gemeenschap ook vinden en ontdekken.

My wife and I firmly believe that our children benefit from having a multi-cultural and multi-lingual education. The research shows that this supports learning in all disciplines and we believe that this important not just for us, but for all children. We also want to be part of a growing Dutch community here in California. When we first moved here, this was very important for our success here, and we want to help new families coming here from the Netherlands and elsewhere. We like having a little "Nederland" here, and we want others to find that community here as well.
Wilt u graag de Nederlandse school ontdekken in North Hollywood, Orange County of San Diego? Neem dan graag contact op met onze directeur Laura Ligthart voor een proefles voor uw kind(eren) in mei. De laatste schooldag is op  2 juni en na de zomer beginnen we weer op 8 september.

Would you like to discover what the Dutch school is like in North Hollywood, Orange County or San Diego? If so, then 
contact our director Laura Ligthart to schedule a free trial class for your child(ren).  The last day of school for this year is June 2nd, but we start back up in the fall on September 8th.
UPCOMING EVENTS
(because these are local, they are listed in English)
Below are some upcoming events that the Dutch School will be taking part in. We encourage everyone to attend and to come say hello.
 • Pre-King's Day Celebrations
  • Location: At the three school locations
  • Date & Time: Saturday April 28th, after classes
  • Details: Every year the school organizes a mini-King's Day celebration for the students and their parents at each of the three school locations. These are primarily for students and parents who will not be able to make the Sunday event (see below).
Voorzitter van van het Bestuur, Pim Rejhons, en de directeur van de school, Laura Ligthart, op Koningsdag vorig jaar.
Chairman of our Board of Directors, Pim Rejhons, and the Director of the School, Laura Ligthart, at last year's King's Day celebration.
 • Dutch King's Day Celebration
  • ShoreLine Aquatic Park, Long Beach (next to the Long Beach Aquarium)
  • Sunday, April 29, 11:00 a.m. - 6:00 p.m.
  • This is the official King's Day celebration open to the public. We will have a large booth at the event with games, arts and crafts and face paint for the children. LA Galaxy is our partner and they organize one of the games. The children get an activity card that they need to fill up and once full they can get a little present from the "grabbelton". There also is a flee market for which you need to register when you buy your tickets.  And do not forget our wonderful book table with books for kids and adults. You can get wonderful books in return of a donation. For all the details, including parking, sponsors, and tickets, see: dutchkingsday.com.
    
 • United Netherlands Organizations (UNO) Holland Festival
  • Gemmrig Park (Police Park), Long Beach
  • Sunday, May 27, 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
  • The Holland Festival is a mixture of Dutch, Indonesian and Southern California with food, drinks and activities for the kids. Bring a beach chair and come join the fun. We will have a booth here as well. If you would like to volunteer for the school and get free entrance please contact Laura Ligthart. For all the details see the UNO/NAS Holland Festival announcement.
    
 • Dutch Culture Day at the North Hollywood School
  • Location: Our North Hollywood campus
  • Date & Time: Saturday June 2nd, classes will let out early for this event
  • Details: This is a day of games, food, and events for the children and parents of the school. While it is not a public event, we do invite special guests. If you would like to attend, please contact the Director of the School, Laura Ligthart).
Cultuurdag & schminken, gaat dat niet samen? / Culture Day and face painting, doesn't that go together?

A WORD FROM OUR STUDENTS
We hebben enkele studenten gevraagd wat ze van de school vinden en dit zijn hun antwoorden:  
We asked a few of our students what they liked about the school and here are their responses:
Felix, Group 5:
"Ik vind de speeltijd het leukste omdat ik dan met allemaal Nederlandstalige kinderen, zoals ik, kan spelen en sporten. De lessen vind ik ook leuk, ik vind het tof om samen te werken met de andere leerlingen.

I think recess is the most fun because I it gives me the opportunity to play and practice with Dutch-speaking children like me. Playing time is long enough but not too long, I like the lessons and I like working with other children."

Tymen, Group 7:
"Ik vind de Nederlandse school leuk omdat het om kwart over twaalf klaar is, dan hebben we nog een vrije middag om van te genieten" (grapje). Serieus, ik vind de Nederlandse school leuk omdat we na de pauze leren wat er die week in de wereld gebeurd is, en dan doen we een activiteit op basis van dat thema. Ik vind het leuk dat we elke keer nieuwe woorden leren, zodat ik dan soms mijn vader kan verbeteren (grapje). Maar wat ik echt leuk vind is dat ik op de school heel veel nieuwe vriendjes heb waarmee ik de taal kan spreken en naar evenementen kan gaan.

I like the Dutch school because it is only until 12:15pm so we still have our afternoon to enjoy (just kidding). Seriously, I like the Dutch school because after recess we get to learn about what is happening in the world that week and then we do an activity based on that theme. I like that we learn new vocabulary words each time as well so that I can be better than my dad; it is fun to correct him sometimes (joke). Seriously, though, I really like that I have a whole new circle of friends at the school with which to practice speaking the language and to go to events with."


Rinse, Group 7:
"Het is leuk om met iedereen Nederlands te kunnen praten. In mijn klas zit een leuke groep meisjes van mijn leeftijd. We hebben veel lol samen.

It is nice to be able to speak Dutch with everyone. In my class there is a nice group of girls of my age. We have a lot of fun together."

Presley, Group 6:

De Nederlandse school is niet altijd gemakkelijk geweest, maar ik heb de mogelijkheid om een ​​tweede taal te leren wel gewaardeerd. Ik weet hoeveel geluk ik heb om elke zaterdag te kunnen komen, onze geweldige leraren te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken.

Dutch school hasn't always been easy, but I have learned to appreciate the opportunity to learn a second language. I know how fortunate I am to be able to come every Saturday, meet our amazing teachers and make new friends.
Ik hoop echt dat Sinterklaas volgend jaar weer terug komt, jij toch ook?
I sure hope that Sinterklaas returns next year, don't you?Dutch School of Southern California
PO Box 396
Orange, CA 92856-6396
Email: [email protected]
www.dutchschoolsocal.org