Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zondag 22 april 2018

VBNGBk: Over Turkije en de Toeslagenwet – De Centrale Raad van Beroep stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof

Over Turkije en de Toeslagenwet – De Centrale Raad van Beroep stelt prejudiciële vragen aan het Europese Hof
De Centrale Raad van Beroep verzoekt het Hof van Justitie van de Europese Unie om bij wijze van prejudiciële beslissing antwoord te geven op de volgende vragen: 1. Kan een Turkse onderdaan die tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat is toegetreden, de nationaliteit van die lidstaat heeft verworven zonder afstand te doen van zijn […]
Lees verder

Gebruikelijke dienstverlening in Turkije – Ambassade nieuws 5 februari 2018
De Nederlandse ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul blijven gewoon open. Het besluit van het kabinet om de Nederlandse ambassadeur in Turkije officieel terug te trekken heeft geen gevolgen voor de Nederlandse dienstverlening in Turkije. Het besluit werd genomen omdat er vooralsnog geen zicht is op normalisatie van de bilaterale betrekkingen. Nederlandse en […]
Lees verder

Nederland wil meer geld zien van gepensioneerde in het buitenland
Het wordt de komende jaren minder aantrekkelijk om in het buitenland te rentenieren. Nederland aast steeds meer op belastingheffing over de pensioenen van mensen die hun oude dag aan de Spaanse kust of in een Frans chalet willen doorbrengen. Nederland is met veel Europese landen in overleg over belastingverdragen die zij hebben gesloten. Daarbij zet […]
Lees verder