Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

donderdag 14 juni 2018

VBNGBk: Gevolg van voorgenomen invoeren tweetaks voor buitenlands belastingplichtigen

Gevolg van voorgenomen invoeren tweetaks voor buitenlands belastingplichtigen
Staatssecretaris Menno Snel antwoordde (onder meer) dit aan de Tweede Kamer: Datum 9 mei 2018 . Betreft Feitelijke vragen Fiscale beleidsagenda Vraag 81.   Wat gebeurt er met de schijven zodra de tarieven samengetrokken worden in de tweetaks? Blijven deze in stand of wordt ook het aantal schijven verminderd? Indien dit laatste, wat is dan […]
Lees verder

Staatssecretaris Snel: heffing over pensioenen in het belastingverdrag met Duitsland
Het onderstaande betreft vooral de inkomenseffecten van de overgangsregeling voor pensioenen voor in Duitsland wonenden met Nederlands pensioen. Conclusie: de staatssecretaris is niet van plan de huidige overgangsregeling van 6 jaren in het verdrag te veranderen: Kamerbrief Openstaande vragen nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2018 Datum 26 februari 2018 , brief van Staatssecretaris […]
Lees verder

Parlementaire vragen in België over nieuw belastingverdrag met Nederland
12/06/2018 MONDELINGE VRAAG van Volksvertegenwoordiger, Johan Klaps aan de minister van Financiën, JOHAN VAN OVERTVELDT  betreffende de onderhandelingen met Nederland over een nieuwe dubbelbelastingverdrag Meneer de minister, De onderhandelingen met Nederland over een nieuw dubbelbelastingverdrag gaan een zesde ronde in. Volgens het OESO-model wordt de heffingsbevoegdheid over werknemerspensioenen toegekend aan de woonstaat. Nederland wijkt hiervan […]
Lees verder