Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

dinsdag 18 september 2018

Onderwijs krijgt er het meest bij in begroting voor 2019

Onderwijs krijgt er het meest bij in begroting voor 2019
De overheid steekt volgend jaar 1,9 miljard euro extra in onderwijs, onderzoek en innovatie. Dat is daarmee de grootste investering in de Miljoenennota. Het extra geld zal besteed worden aan voor- en vroegschoolse educatie en lager collegegeld in het hoger onderwijs.
Lees verder