Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

donderdag 20 september 2018

Posities boer en natuur verbeteren door verbinding

Posities boer en natuur verbeteren door verbinding
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zet in op een betere positie van veehouders, akkerbouwers, tuinders en vissers en spant zich in om landbouw en natuur zoveel mogelijk met elkaar te verbinden. Kringlooplandbouw is de kern, zoals verwoord in de onlangs verschenen visie op landbouw. In de LNV-begroting zijn onder meer plannen opgenomen om de positie van de (jonge) boer in de keten te versterken, maatregelen om voedselverspilling tegen te gaan en plannen om de bodem...
Lees verder