vrijdag 19 oktober 2018

Fall 2018 News for the Dutch School of Southern California


Dutch School of
Southern California
eNewsletter

 Fall 2018

WELKOM / WELCOME
(English translations are in Italics)

 
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe abonnees! Na een lange zomervakantie zijn we 6 weken geleden weer begonnen met de Nederlandse school. We hebben weer zin in een prachtig schooljaar! Binnenkort hebben we een aantal leuke evenementen waaronder onze Fundraiser met LA Galaxy op zondag 28 oktober en onze Sinterklaasfeesten (zie hieronder). Voor meer informatie over onze school, proeflessen voor uw kind(eren) en voor open vacatures voor (inval) leerkrachten en (inval) assistenten lees verder.

***

A warm welcome to our new subscribers! After a long summer break, Dutch School started back up six weeks ago, and we are ready for another great year at the Dutch School! We have a number of fun events in the pipeline, like our Fundraiser with LA Galaxy on Sunday October 28th, or our annual Sinterklaas parties (see below). For more information about free trial classes for your child(ren) and job openings for Dutch teachers and assistants (also for substitutes), see below.

Kom met ons mee naar de LA Galaxy wedstrijd voor een gezellige voetbaldag bij de StubHub Center in Carson! Veertig Nederlandstalige kinderen mogen de vlag dragen tijdens de openingsceremonie. Er zijn nog een paar plekken over voor deze fantastische on-field experience. We zijn al met meer dan 100 mensen en vóór de wedstrijd hebben we een gezellige tailgate party!
 
Come and join us for a fun Soccer day at LA Galaxy at the StubHub Center in Carson! Forty kids will be allowed to carry the flag during the opening ceremony. We have a few spots remaining for this amazing on-field experience. We are already with more than a hundred! We'll meet for a "gezellig" tailgate party before the game. 

Elke zaterdagochtend is er veel gezelligheid op de school, met ouders die koffie of thee drinken terwijl de kinderen les hebben. Mocht het u leuk vinden om Nederlands te praten en leuke Nederlanders en Belgen te ontmoeten, kom dan gezellig langs. Iedereen is van harte welkom voor een kop koffie. Laat het ons vooraf graag even weten als u komt via [email protected]. We zullen dan het adres en de koffietijden doorgeven omdat dit per school (Valley Village, Santa Ana, La Jolla) verschilt.  

Every Saturday day morning we have a lot of "gezelligheid" (fun) at the Dutch school with parents chatting while enjoying coffee and tea while their children are attending class. Please feel welcome to join us. Please let us know beforehand via [email protected] so that we can give you the address and time as times vary per school (Valley Village, Santa Ana, La Jolla). 
NEWS ABOUT OUR SCHOOLS
 
NORTH HOLLYWOOD SCHOOL
We hebben weer een geweldig team dit jaar op onze North Hollywood school dat elke zaterdag klaar staat voor onze 50 leerlingen in de leeftijd van 3 tot 14 jaar.

We have a fantastic team again at our North Hollywood school this school year. Every Saturday they teach our 50 children the Dutch language and culture. 

*******
ORANGE COUNTY SCHOOL

De Orange County school heeft dit jaar 27 leerlingen die les krijgen van geweldige leerkrachten: Juf Henny en Juf Sabrina in de peutergroep en groepen 1-2, Juf Elisabeth en Juf Nacinda in groepen 3a-b, Juf Michelle in groepen 4-5, Juf Anke in groepen 6-8 en Juf Annie als invalkracht voor alle groepen. Naast Nederlands leren, doen de kinderen ook allerlei leuke activiteiten op school. Tijdens de kinderboekenweek is het traditie om met zijn allen het kinderen-voor-kinderen liedje te leren en het bijbehorende dansje samen te doen. Vorig jaar was het "Gruwelijk Eng" en dit jaar "Kom erbij". Dit jaar was er een parcours met vier stations: voorlezen, een vrienden armbandje maken, knutselen en bowlen als Nederlandse leeuw. Verder is er voor de ouders elke zaterdag verse koffie en thee met vaak ook nog iets lekkers erbij. Gewoon even gezellig met een bakkie pleur op zaterdagochtend even samen alle problemen van de wereld oplossen. Elk jaar doen we ook een aantal potlucks waarbij iedereen vaak letterlijk proefkonijn is van traditionele  Nederlandse of Indonesische gerechten.

This year, the Orange County school has 27 students who are taught by our fantastic teachers: Juf Hannie and Juf Sabrina in the preschool group en groups 1-2, Juf Elisabeth and Juf Nacinda in groups 3a-b, Juf Michelle in groups 4-5, Juf Anke in groups 6-8 and Juf Annie in all groups. In addition to learning Dutch, the children engage in lots of fun activ
ities at school. During children's book week it is our tradition to learn the children-for-children song and to perform the corresponding dance together. Last year the song was "Terribly Terrifying" and this year "Join us". This year there was a parcours with four stations: read out loud, make a friendship bracelet, crafts and bowling like a Dutch lion. On Saturday mornings there is always fresh coffee and tea often accompanied by some treats for the parents. Lively conversations take place in which most issues in the world are solved with a few sentences. Each year we organize several potlucks which often include traditional Dutch or Indonesian  dishes.
Onze juffen van Orange County / Our teachers in Orange County

******
SAN DIEGO SCHOOL
Ook San Diego is weer van slag gegaan met een klein, maar superenthousiast team. Juf Ellis tovert wekelijks haar lokaal om in een educatief wonderland voor de kleuters. Juf Aalke en Patricia zijn hard bezig de groepen 3a/3b en 4 op creatieve manier de beginselen van het Nederlands lezen en schrijven bij te brengen, terwijl Juf Ann in groep 5 en 7 ook veel aandacht besteed aan cultuur en actualiteiten. Terwijl op school hard gewerkt wordt, drinken de ouders een kop koffie bij een dichtbijzijnde Starbucks (iedereen is van harte welkom!). Voor a.s. zaterdag na school kijken we allemaal uit naar een feest bij Juf Ellis, die alle lokale leerlingen, ouders en leerkrachten heeft uitgenodigd voor een pool party ter afsluiting van de Kinderboekenweek. Bedankt Ellis! Op de foto: er wordt hard en met veel plezier gewerkt door de kleuters.

San Diego started the year with a small but very enthusiastic team. Ms. Ellis transforms her class room every week into an educational wonderland for the Kindergartners. Ms. Aalke and Ms. Patricia are hard at work to creatively teach groups 3a/3b and 4 the basics of Dutch reading and writing, while Ms. Ann in groups 5 and 7 also pays a lot of attention to culture and current events. While everyone at school is laboring away, the parents enjoy a cup of coffee at a nearby Starbucks (everyone is more than welcome to join us!). We all look forward to next Saturday's after school party at Ms. Ellis'  place, who has invited all local students, parents and teachers for a pool party celebrating Dutch Children's Book week. Thank you, Ellis! In the picture below: our Kindergartners are working hard and having a lot of fun.
We zijn op zoek naar nieuwe (inval)leerkrachten en (inval)assistenten. Heb je ervaring in of affiniteit met onderwijs, of ken je iemand die geïnteresseerd kan zijn, kijk dan hier voor onze vacatures.
 
We are looking for qualified Dutch (substitute) teachers and in-class (substitute) assistants. If you have teaching experience and/or affinity with education or know someone who does, please refer them to us. Click here to read about our job openings.
OUR SCHOOL TEAM
Ons fantastische lerarenteam tijdens de Lerarendag in Augustus/ 
Our fantastic teacher team during the Teacher training day in August  
BOARD NEWS & INFO
We dachten dat onze lezers wel wat meer zouden willen weten over het bestuur en over hoe de school werkt. In elke nieuwsbrief zullen we een ander bestuurslid onder de aandacht brengen en vragen waaraan zij gewerkt hebben. In deze editie willen we u voorstellen aan Theo van Erp.

We thought our supporters would want to know know a bit more about our board of directors and how the school operates. Each newsletter, we will highlight a different board member and ask them what they have been working on. For this edition, we will be introducing you to Theo van Erp.

 
Naam / Name:
Theo van Erp

Functie / Function:
Locatie zaken voor Orange County
Location Services for Orange County

 
Wanneer ben je naar de VS gekomen en hoe ben je betrokken geraakt bij de Nederlandse school? / When did you come to the US and how did you become involved with the Dutch School?
Ik ben in 1995 op 21-jarige leeftijd naar Philadelphia gekomen om stage te lopen. Sindsdien ben ik op drie universiteiten in de Verenigde Staten werkzaam geweest. We hoorden over de Nederlandse school via het Nederlandse consulaat in Los Angeles. Onze kinderen zijn op wat latere leeftijd begonnen met Nederlands leren (4 en 9 jaar) maar dat lukt heel goed. Als ouder is het ook ontzettend leuk om op zaterdagochtend met andere Nederlandse en Belgische ouders gezellig een kopje koffie of thee te drinken en te buurten. Via de Nederlandse school hoorden we ook over het jaarlijkse Sinterklaasfeest dat jaarlijks door de Nederlandse school wordt georganiseerd en het is gewoon ontzettend leuk om daar samen met het hele gezin naar toe te gaan. Ook Koningsdag en het Holland Festival zijn leuke evenementen om andere Nederlanders te ontmoeten en te genieten van typische Nederlandse snacks zoals een kroketje, iets Indonesisch of een broodje haring!
 

I came to Philadelphia in 1995 at the age of 21 for an internship. Since then, I have worked at three Universities in the United States. We heard about the Dutch school through the Dutch Consulate in Los Angeles. Our children started Dutch School at ages 4 and 9 but they are picking the language up well. As a parent it is a joy to chat with other Dutch and Belgian parents over a cup of coffee or tea on Saturday mornings.  Through the Dutch school we also learned about the Sinterklaasfeest which is organized by the Dutch school each year.  It is a wonderful event to attend with the whole family. Dutch King's day and the Holland Festival are also wonderful events to attend to meet other Dutch people in the community en to enjoy some typical Dutch snacks such as a kroketje, Indonesian food, or fresh haring on a white bun!

Wat doe je voor de school? / What do you do for the school?
Ik ben de locatievertegenwoordiger op de school in Orange County. Ik zorg voor de online registratie voor de drie Nederlandse scholen en zorg ervoor dat de Orange County school voldoet aan een geschikte leeromgeving voor de leerlingen en er een sociale ontmoetingsplaats is voor de ouders. Verder zorg ik voor lokale communicatie met de ouders en probeer ik zoveel mogelijk te vrijwilligen voor evenementen.

I am the site representative for location matters at the Orange County school. I take care of the online registration for the three Dutch Schools, ensure that the Orange County facility meets our needs as an appropriate learning environment for the students and as a social gathering place for the parents. I also take care of local communication with the parents and volunteer as much as possible during events.

Heb je nu kinderen op school? / Do you have any children in the school now?
Ja, we hebben een zoon, Brendon en een dochter, Allison, die in Groep 4 en 6 zitten, in de klassen van juf Michelle en juf Anke. We zijn sinds 2014 bij de school.