Een leuk verhaal, nieuws of activiteit? Mail het naar redactie at denederlandsevereniging .nl

zaterdag 6 oktober 2018

VBNGBk: Maatregel heffingskorting voor niet-inwoners van Nederland

Maatregel heffingskorting voor niet-inwoners van Nederland
Uit een brief van de staatssecretaris van Financiën Menno Snel aan de Eerste Kamer   https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/18/fiscale-moties-en-toezeggingen-eerste-kamer   Datum 18 september 2018 Betreft Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer   Geachte voorzitter,   Graag geef ik in deze brief gevolg aan twee toezeggingen die op mijn beleidsterrein liggen. Daarnaast ga ik in deze brief ook in […]
Lees verder

Nieuw protocol voor belastingverdrag met Denemarken
Pensioenartikelen in gewijzigd verdrag met Denemarken (gewijzigd bij Protocol 09-05-2018): http://wetten.overheid.nl/BWBV0001313/1998-03-06#Verdrag_2 Artikel 18. Pensioenen, lijfrenten en sociale-zekerheidsuitkeringen 1 Onverminderd de bepalingen van artikel 19, tweede lid, zijn pensioenen en andere soortgelijke beloningen betaald aan een inwoner van een van de Staten ter zake van een vroegere dienstbetrekking alsmede lijfrenten slechts in die Staat belastbaar. 2 […]
Lees verder

Franse algemene sociale heffingen (CSG e.d.) over vermogensinkomsten (deel II)
Inleiding In deel I heb ik een overzicht gegeven van het verloop van de rechtsstrijd en het wetgevingsproces dat zich in Frankrijk heeft voorgedaan in de afgelopen jaren met betrekking tot de Franse algemene sociale heffingen, toegespitst op heffingen over vermogensinkomsten. De conclusie was dat de Franse reparatiewetgeving, ingevoerd vanaf het jaar 2016 na de […]
Lees verder