dinsdag 30 oktober 2018

VBNGBk: Verslag bezoek 50PLUS fractie

Verslag bezoek 50PLUS fractie
Op 15 oktober 2018 bezocht een VBNGB delegatie bestaande uit Joan Busch, Roy Meijnderts en adviseur Jan de Voogd de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Aanwezig waren Henk Krol (fractievoorzitter), Léonie Sazias (o.m. VWS) en Martin van Rooijen (o.m. financiën). De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Verdragsverzekering van nabestaanden. Achtergrond belicht, het besluit van Minister […]
Lees verder

Reactie VBNGB op consultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten.
Op 26 september 2018 hebben wij van het Ministerie van Financiën een uitnodiging ontvangen om te reageren op de  consultatie fiscaal verdragsbeleid en aanwijzing van laagbelastende staten. Door middel van deze consultatie werd aan ons en anderen de gelegenheid gegeven om de voor ons van belang zijnde aangelegenheden in relatie tot het fiscaal verdragsbeleid en […]
Lees verder

Stemmen vanuit het buitenland vergemakkelijken
Zie dit wetsontwerp dat thans in de Tweede Kamer in  behandeling is: 35 012 Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren Memorie van Toelichting https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35012-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3d35012%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4 Daaruit: 2. Aanleiding en voorgeschiedenis De regering wil het stemmen vanuit het buitenland […]
Lees verder