Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: Experiment met proefstemmen op 5 ambassades

Experiment met proefstemmen op 5 ambassades
Eelco Keij meldt in zijn nieuwsbrief: Na de rechtszaak: proef stemmen op ambassades! // Oproep: welke 5? Vorig jaar maart diende de rechtszaak tegen de Staat der Nederlanden over het maar niet of te laat binnenkomen van de stembiljetten bij Nederlanders die buiten Nederland woonden. Deze zaak verloren we in juridisch opzicht, maar wonnen we […]
Lees verder

Kamerbrief: geen onderzoek naar inkomenspositie AOW'ers wonend in het buitenland
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Datum 19 november 2018 Betreft Beantwoording vragen opzet beleidsdoorlichting. Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan mij heeft voorgelegd over de brief van 10 september 2018 met […]
Lees verder

Verzoek om teruggaaf Franse sociale heffingen over vermogensinkomsten vanaf 2016
Toelichting Hierbij treft u een model-bezwaarschrift aan dat door verdragsgerechtigden wonend in Frankrijk, die voor ziektekosten ten laste komen van Nederland, kan worden gebruikt om bezwaar aan te tekenen tegen de heffing van sociale lasten (CSG, CRDS, etc.) op inkomsten uit vermogen. Gezien nieuwe Franse jurisprudentie is de met ingang van 2016 ingevoerde reparatiewetgeving om […]
Lees verder