Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: Voorstel voor andere heffing op box 3 inkomen door Nederlands kabinet

Voorstel voor andere heffing op box 3 inkomen door Nederlands kabinet
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 6 september 2019 Betreft Aanpassing box 3 Geachte voorzitter, Daaruit: In de kabinetsreactie 'Box 3 op basis van werkelijk rendement' van 15 april 20191 heb ik uw Kamer toegezegd om nader onderzoek te doen naar een stelsel van vermogensrendementsheffing dat beter […]
Lees verder

CRvB: geen terugwerkende kracht ivm kinderbijslag Marokko
ECLI:NL:CRVB:2019:2912 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 05-09-2019 Datum publicatie 12-09-2019 Zaaknummer 16/5121 AKW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Toepassing woonlandbeginsel. In het onderhavige geval is, zoals de Svb ter zitting nader uiteen heeft gezet, geen sprake van een situatie die wordt bestreken door de beleidsregel inzake terugwerkende kracht bij een fout […]
Lees verder

CRvB over verschil in premie voor verplichte en vrijwillige verzekering
ECLI:NL:CRVB:2019:2966 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 05-09-2019 Datum publicatie 16-09-2019 Zaaknummer 17/3388 AOW Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Onder verwijzing naar vaste rechtspraak heeft rechtbank terecht overwogen dat voor de beperking van de verzekeringsplicht voor volksverzekeringen tot ingezetenen een toereikende objectieve rechtvaardiging bestaat. Verschil in premie voor de verplichte verzekering van […]
Lees verder