Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: Geen vrijstelling letselschadevergoedingen in box 3

Geen vrijstelling letselschadevergoedingen in box 3
  De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Datum 26 september 2019 Betreft Aanvullende reactie Motie Leijten-Lodders over letselschadevergoedingen (ingediend op 15 november 2018, Kamerstukken II 2018/19, nr. 35026, nr. 55) Geachte voorzitter, Op 12 juli 2019 heeft u mijn eerste reactie ontvangen op de motie LeijtenLodders over letselschadevergoedingen.1 Daarin ben ik ingegaan op […]
Lees verder

Kamerbrief over fiscale knelpunten van grensarbeiders
Staatssecretaris Snel stuurde een brief naar de 2de Kamer over fiscale knelpunten voor grensarbeiders die soms ook van belang is voor gepensioneerden buiten Nederland. Lees meer op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/27/fiscale-knelpunten-grensarbeiders-2019 Algemeen Werknemers die grensoverschrijdend wonen en werken krijgen te maken met bilaterale belastingverdragen waarin is afgesproken welk land (woon- of werkstaat) belasting mag heffen. Voor deze werknemers […]
Lees verder

Mini-job arrest van het EHvJ
„Prejudiciële verwijzing – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 13 – Toepasselijke wetgeving – Ingezetene van een lidstaat die binnen de werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 1408/71 valt – Uitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag – Woonlidstaat en werklidstaat – Weigering van toekenning" In de gevoegde zaken C‑95/18 en C‑96/18, betreffende twee […]
Lees verder