Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: Verzekerdenmonitor 2019

Verzekerdenmonitor 2019
Zie voor de VWS Verzekerdenmonitor 2019: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/10/14/vws-verzekerdenmonitor-2019 daaruit wat betreft verdragsgerechtigden:Uit tabel 8.3 blijkt dat verdragsgerechtigden over 2018 in totaal € 129,6 mln. aan verdragsbijdrage betaalden (2017 € 113,1 mln.). In 2018 betaalde het CAK in totaal € 220,5 mln. aan de buitenlandse verzekeringsinstellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorgverlening aan de betrokkenen.16 In 2017 […]
Lees verder

Aangifteverplichtingen in Belgie bij verhuizing
Via ons bestuurslid en tevens landenvertegenwoordiger Cees Vermeeren, kregen wij op 16 oktober 2019 het verzoek deze informatie onder uw aandacht te brengen. Op 26 september 2019 organiseerde het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility / ITEM, Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen / Team GWO en de Euregio Maas-Rijn een informatiesessie […]
Lees verder

Beleid n.a.v. advies Staatscommissie Binnenlandse Zaken
Beantwoording van de vragen gesteld in het schriftelijk overleg van de commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Daaruit: De leden van de CDA-fractie vragen of het kabinet voornemens is het aantal briefstembureaus bij ambassades in landen met veel Nederlandse kiezers en/of slecht functionerende posterijen uit […]
Lees verder