Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: HR: Crisisheffing over hoog loon niet in strijd met EU recht

HR: Crisisheffing over hoog loon niet in strijd met EU recht
ECLI:NL:HR:2019:1624 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 25-10-2019 Datum publicatie 25-10-2019 Zaaknummer 18/04670 Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:633 In sprongcassatie op: ECLI:NL:RBNHO:2018:8201 Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Cassatie Inhoudsindicatie Art. 32bd Wet LB 1964 (tekst 2013), in Oostenrijk wonende werknemer en in Nederland gevestigde werkgever, pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) in strijd met het vrij verkeer van werknemers? Handvest […]
Lees verder

Belgische behandeling van Nederlands pensioen in eigen beheer
Deze circulaire vervangt de circulaire 2017/C/87 betreffende pensioenen in eigen beheer   Circulaire Circulaire 2019/C/109 betreffende pensioenen in eigen beheer Bepalingen betreffende de Nederlandse uitfasering van pensioenen in eigen beheer. Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag ; pensioenen in eigen beheer FOD Financiën, 18.10.2019 Algemene Administratie van de Fiscaliteit – Internationale Betrekkingen – Personenbelasting Algemeen In deze circulaire zal […]
Lees verder

Woonlandfactoren verdragsbijdrage 2020
Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-58198.pdf Voor de nieuwe woonlandfactoren verdragsbijdrage ZVW voor 2020. Uit de toelichting blijkt dat : Hoewel het CBS werkt aan een rapport voor een nieuwe methode ter vaststelling van woonlandfactoren voor 2020 nog gebruik wordt gemaakt van de indexmethode (met WHO gegevens) die ook voor de factoren van 2019 is gebruikt. Voor Duitsland vanaf […]
Lees verder

Nieuwsbrief 2019-3
De derde nieuwsbrief van 2019 betreffende het derde kwartaal 2019 is beschikbaar. Leden van de VBNGB ontvangen de nieuwsbrief ook per e-mail. De nieuwsbrief bevat een overzicht van de acties die door het bestuur genomen zijn gedurende deze periode. Nieuwsbrief 2019-3
Lees verder

EP vraag over uitwisseling informatie over rijbewijzen
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002901/2019 aan de Commissie Artikel 138 van het Reglement Jeroen Lenaers (PPE) Betreft:        Uitwisseling van gegevens met betrekking tot rijbewijzen Intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie tussen lidstaten is cruciaal voor de veiligheid van alle Europeanen en voor het draagvlak voor het Schengengebied waarin vrij gereisd kan worden. Dat […]
Lees verder

Geen recht op vergoeding kosten Dubai voor verdragsgerechtigde door CAK
Deze procedure is door de VBNGB ondersteund: ECLI:NL:RBDHA:2019:10617 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17-10-2019 Datum publicatie 31-10-2019 Zaaknummer AWB – 18 _ 5839 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – meervoudig Inhoudsindicatie Zvw. Verordening 883/2004. Nederlandse gepensioneerde inwoner van Zwitserland wil van CAK vergoeding van door haar in Dubai gemaakte zorgkosten. Dwingendrechtelijk regiem van […]
Lees verder

Verlengde navorderingstermijn bij verzwegen buitenlands vermogen
ECLI:NL:GHSHE:2019:1736 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum uitspraak 09-05-2019 Datum publicatie 31-10-2019 Zaaknummer 18/00116 tot en met 18/00118 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2018:527, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Inkomstenbelasting. Artikel 16, lid 4, van de AWR. Toepassing verlengde navorderingstermijn. Het door erflater gehouden vermogensbestanddeel bestaat uit een recht op het vermogen van een in […]
Lees verder

Middeling belastingen in context met België
ECLI:NL:GHSHE:2019:3088 Instantie Gerechtshof 's-Hertogenbosch Datum uitspraak 15-08-2019 Datum publicatie 01-11-2019 Zaaknummer 18/00435 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2018:3745, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Belanghebbende woont in Nederland en werkt in loondienst in België. Zijn verzoek om teruggaaf op grond van de middelingsregeling van artikel 3.154 van de Wet IB 2001 is door de […]
Lees verder

Verdragsbijdrage wel te heffen: geen nieuw feit ingebracht
ECLI:NL:RBDHA:2019:11215 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-10-2019 Datum publicatie 04-11-2019 Zaaknummer AWB – 17 _ 4844 Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg – meervoudig Inhoudsindicatie Herzieningsverzoek mbt buitenlandbijdrage ingevolge de Zvw voor de zorgjaren 2006 tot en met 2009. Geen nova. Geen toepassing Kühne & Heitz-arrest onder c. Vindplaatsen Rechtspraak.nl RECHTBANK DEN HAAG Bestuursrecht […]
Lees verder

Herziening AOW door de SVB
ECLI:NL:CRVB:2019:3444 Instantie Centrale Raad van Beroep Datum uitspraak 30-10-2019 Datum publicatie 06-11-2019 Zaaknummer 18/4462 AOW, 19/3755 AOW-VV Rechtsgebieden Socialezekerheidsrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Herziening AOW-pensioen met ingang van april 2012 naar een hoogte van 30% van het volledige pensioen. Daarnaast is het AOW-pensioen met ingang van april 2016 herzien naar 38% van het volledige […]
Lees verder