Doorgaan naar hoofdcontent

Bezoek ambassadeur en uitleg over tijd, geld, moeite pasaanvragen

Bezoek ambassadeur en uitleg over tijd, geld, moeite pasaanvragen
Op 15 maart zijn onze vereniging en association "Praatje" uitgenodigd door de ambassadeur voor een lunch met hem, Mme Peene, de consul honoraire en 2 beleidsmedewerkers van de ambassade. Wij vonden het belangrijk om de ambassadeur te wijzen op alle moeite, geld en energie die Nederlanders erin moeten steken om een pas of ID-kaart te verkrijgen. Vroeger was er de paspoortuitgifte bij het consulaat van Toulouse, maar sinds de opheffing hiervan, is het allemaal zo ingewikkeld geworden. Omdat de uitnodiging kort van tevoren plaatsvond, hebben m.n. Henriette Retbi (voorzitster) en Mariette Sobels (communicatie Neerlandia, oud-voorzitster) alles op alles gezet om behalve mondeling, ook schriftelijk op te stellen wat onze visie hierop is. Want Neerlandia is er niet alleen om informatie te leveren of voor de gezelligheid, maar ook om belangen te behartigen. Heel fijn als je lid van Neerlandia wilt worden: Zo kun je dit doen. Ziehier dus het document 1. Neerlandia in het korta. ontstaansgeschiedenisNeerlandia bestaat sinds de jaren '70. Gedurende lange tijd werd alleen het Sinterklaasfeest georganiseerd. Sinds 2003 is er een informatieve website voor mensen die zich in Toulouse willen vestigen. Daarna is de club dynamischer geworden met maandelijkse bijeenkomsten in een pub en boekenruilbeurzen.In 2010 hebben we besloten een officiële vereniging op te richten met het oog op het stichten van een school. Er werden steeds meer evenementen georganiseerd, bijv. informatieavonden over tweetaligheid, juridische kwesties, culturele verschillen. Ook waren er bedrijfsbijeenkomsten en kinder- of tieneruitjes. In 2011 is « De Spijker » opgericht met 2X per maand Nederlandse les voor kinderen. Deze is in 2016 overgedragen aan vereniging « Praatje » op verzoek van de leerkrachten. b. doelstelling, bestuur, activiteitenDe doelstelling van de vereniging is het geven van informatie en advies aan Nederlanders die zich in onze regio (willen) vestigen en het behartigen van hun belangen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en telt 5-6 leden.Wij ontvangen regelmatig verzoeken voor informatie en advies via email of via onze social media en verstrekken ook via die wegen informatie. Daarnaast plaatsen we informatie op de website en versturen we al 12 jaar lang jaarlijks een 10-tal nieuwsbrieven. Naast de hierboven genoemde activiteiten worden er jaarlijks diverse andere bijeenkomsten georganiseerd. Zo ontvangt de burgemeester van Toulouse de Nederlandse gemeenschap jaarlijks voor een feestelijke receptie in het Capitole ter gelegenheid van Koningsdag. Sinds de « confinements » bestaat er tevens een goed draaiende wandelclub.Verschillende leden hebben werk gevonden via Neerlandia.Voor de komende periode staan ook netwerkbijeenkomsten voor kleinschalige bedrijven op het programma.c. doelgroepHet ledenbestand van Neerlandia wordt gevormd door merendeels werkende mensen, die in het algemeen goed geïntegreerd zijn in het Franse leven. Het zijn actieve mensen, die het druk hebben met werk en gezin. Er zijn veel Frans-Nederlandse koppels. Onze vereniging richt zich dus minder op pensionado's dan sommige zusterverenigingen.Er zijn veel Nederlanders werkzaam in de lucht-en ruimtevaart, in het toerisme (campings, gîtes), bij onderzoeksinstituten en in het hoger onderwijs, in vrij gevestigde beroepen (advocaten, consultants), in land-en tuinbouwbedrijven en bij start-ups in de technische sector. 2. Een regionaal uitgiftepunt voor reisdocumentena. aanleidingSinds de opheffing van het consulaat in Toulouse is het voor Nederlandse inwoners van het zuid-westen van Frankrijk heel ingewikkeld en kostbaar om een paspoort of identiteitskaart te verkrijgen. b. gevolgen van de grote afstandenNiet alleen is de geografische afstand tot de ambassade in Parijs en de uitgifteplaatsen in Nederland groot, maar ook de reisduur per openbaar vervoer.TGV-verbindingen spelen een sleutelrol in de bereikbaarheid van de regio.Op de carte isochrone van de SNCF (bijlage 1 en 2) is in één oogopslag te zien dat Parijs vanuit Straatsburg, Lyon en Bordeaux in 2 uur te bereiken is. Vanuit Marseille, Montpellier, Clermond-Ferrand en Quimper duurt de treinreis 3 uur.Maar vanuit Toulouse is men 4-5 uur onderweg, vanuit Tarbes 5-6 uur en Nederlandse inwoners van Foix moeten meer dan 6 uur voor de treinreis uittrekken.Bij deze tijden moet de reistijd van deur-tot-deur worden opgeteld: van huis naar het station of vliegveld, de wacht- en overstaptijden, het traject naar de fotograaf voor de pasfoto's die aan de normen van de Nederlandse overheid voldoen en tenslotte het traject naar het uitgiftepunt.Deze afstand heeft grote gevolgen: • De reis naar het uitgiftepunt duurt vele uren • De kosten van de reis zijn hoog • De reisduur maakt een of meerdere overnachtingen ter plaatse noodzakelijk • Alsmede de daarmee samenhangende verblijfskosten • Veelal moet minstens één vrije dag worden opgenomen of moet het bedrijf van de betrokkene één of meerdere dagen worden gesloten • Ouders van schoolgaande kinderen zijn genoodzaakt de aanvraag te plannen tijdens schoolvakanties als trein- en hoteltarieven bovendien hoger zijn • Als er iets mis gaat, bv. gedurende de reis, of als blijkt dat er een document mist voor de aanvraag, dan is alle geïnvesteerde tijd verloren en zijn alle kosten voor niets gemaakt.Voor ouderen, mensen met een beperking en gezinnen met jonge kinderen wegen al deze moeilijkheden extra zwaar. Zo'n lange reis is voor deze groepen veelal te vermoeiend om de volgende dag al meteen weer terug te gaan. Voor mensen met een laag inkomen zijn de hoge kosten een enorme drempel. Doordat een online afspraak pas kort van tevoren gemaakt kan worden, heeft men vaak te maken met hogere "last-minute" reis-en verblijfkosten. Bovendien zitten er in het afspraaksysteem soms « bugs » waardoor het maken van een afspraak onmogelijk is. Al met al betekent de aanvraag van een paspoort een flinke kostenpost voor Nederlanders in het Zuid-Westen van Frankrijk. Boven de aanschafprijs van het reisdocument zelf, dat meer dan 2x zo duur is voor Nederlanders in het buitenland als voor Nederlanders woonachtig in Nederland, komen dus alle hierboven genoemde kosten. Maar ook als de kosten geen belemmering vormen, blijft de reisafstand een groot probleem, of men nu naar Parijs of naar Nederland moet. Voor wie geen logeeradres (meer) heeft in Nederland is het aanvragen van een reisdocument in Nederland vaak ook geen goed alternatief. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld.Tenslotte kan het ook erg stressvol zijn als er iets misgaat : een pasfoto of een document wordt afgekeurd of er is een staking. In de bijlage met ervaringsverhalen, vindt u een aantal van de problemen die Nederlanders van hier ondervonden hebben. Deze situatie vraagt om een snelle oplossing voor alle Nederlanders in het Zuid-Westen. Reistijd Toulouse en Montpellier vergeleken ToulouseMontpellierAfstand tot Parijs 700 km770 kmReisduur auto 7 uur8 uurMinimale reisduur trein 4 uur 203 uur 15Gemidd. reisduur trein 6 uur4 uur 12Frequentie trein 14/dag22/dagFlixbus> 9 uur> 10 uur De nieuwe TGV verbinding Bordeaux-Toulouse, die de reistijd tot Parijs zal verkorten tot 3 uur 10, is voorzien voor 2032. Tot de ingebruikneming van die nieuwe hoge snelheidslijn is een oplossing, gericht op het dichterbij brengen en vergemakkelijken van de aanvraag van een reisdocument, noodzakelijk. c. Reistijd beperken tot 3 uurAls de reistijd per auto of trein kan worden teruggebracht tot 3 uur of minder, is het mogelijk de heen- en terugreis in één dag te volbrengen, met als positieve consequenties: • Beperking reisduur en reiskosten • Geen overnachting nodig; geen of slechts beperkte verblijfskosten • Beperking van verlies van inkomsten • Minder gemiste lessen • Gemakkelijker te plannen en te organiserenDit zou dus een grote besparing van tijd, geld en moeite betekenen. d. Een regionaal uitgiftepunt in Toulouse voor de regio Zuid-WestToulouse ligt zeer centraal in het zuid-westen van Frankrijk. De stad is met de auto en de trein goed bereikbaar vanuit alle grote en middelgrote steden in de regio.In bijlage 3 hebben wij in kaart gebracht vanuit welke plaatsen Toulouse in maximaal 3 uur met de auto kan worden bereikt. Dit betreft een groot gebied: van Aurillac (Cantal) tot Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), van Périgueux (Dordogne) tot Andorra, van Nîmes (Gard) tot Bordeaux (Aquitaine) of Dax (Landes).Ook met het openbaar vervoer (zie bijlage 4) kan in minder dan 3 uur naar Toulouse gereisd worden vanuit bijvoorbeeld Brives, Rodez, Montpellier, Perpignan of Pau.De meest geschikte oplossing voor de hierboven geschetste problematiek lijkt ons daarom het creëren van een regionaal uitgiftepunt in Toulouse. Maart 2023, namens het bestuur van Neerlandia, Henriette Retbi Mariette Sobels
 
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.