Doorgaan naar hoofdcontent

AmbassadeNL: Noodtoestand afgekondigd in Soedan
Logo

24/7 BZ Informatieservice

 

Beste heer, mevrouw,

Op 22 februari j.l. heeft President Al Bashir de noodtoestand afgekondigd voor een periode van maximaal een jaar. Dit betekent dat politie, geheime dienst en leger vergaande bevoegdheden hebben verkregen die inbreuk kunnen betekenen op de privacy, denk aan beperking van bewegingsvrijheid en huisvredebreuk.
* Demonstraties vinden nog steeds plaats, voornamelijk in Khartoem en in de grotere steden in Soedan.
* Deze demonstraties zijn gericht tegen de regering en worden veelal door ordetroepen met geweld beantwoord (inzet van traangas en eventueel met scherp schieten).
* U wordt geadviseerd om demonstraties te vermijden en goed alert te blijven.
* Blijf ook het reisadvies in de gaten houden.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse ambassade in Khartoem, Soedan