Doorgaan naar hoofdcontent

de Nederlandse Vereniging in Thailand: Bestuursmededeling, Borreltijd.

NIEUWSBRIEF NR: 31 DATUM: maart 2019

Bestuursmededeling

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief vermeld hebben is Jaap van der Meulen afgetreden als voorzitter en secretaris. Ook Martijn van der Heide heeft ons helaas verlaten. Hij kon de bestuursfunctie niet langer meer goed combineren met zijn drukke werk en gezin. We danken hem hierbij voor zijn inzet en waardevolle bijdrage in de afgelopen periode. Het zittende bestuur en de adviseurs hebben zich beraden over de te nemen stappen. Dit heeft geresulteerd in de volgende - voorlopige - bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Arie Bloed, voor korte termijn
  • Secretaris: Paul van der Hijden, voorlopig
  • Penningmeester: Dick Zeilstra
  • Ledenadministratie: Sylvester van Welij
  • Webmaster: Sylvester van Welij
  • Adviseur: Eric Rosenbaum

Het bestuur hoopt op korte termijn enkele nieuwe bestuursleden te kunnen vinden. We zoeken met name een evenementencoördinator, een sponsorco&oumlrdinator en een redacteur. Iedereen met belangstelling voor een bestuursfunctie kan zich uiteraard melden bij het bestuur, of kom er eens over praten op een van de maandborrels (eerste donderdag van de maand).


Borreltijd

Naast de vaste borrel op de eerste donderdag van de maand - waar we zoveel mogelijk NVT leden hopen te zien - is er nog een tweede mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, de derde donderdag (deze keer 21 maart), ook bij DET 5 (Sukhumvit soi 8, BTS Nana) vanaf ongeveer 7 uur. Iedereen is welkom.