Doorgaan naar hoofdcontent

Kiesraad: Dag van kandidaatstelling provinciale staten- en waterschapsverkiezingen

Dag van kandidaatstelling provinciale staten- en waterschapsverkiezingen
Maandag 4 februari is de dag van kandidaatstelling voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Partijen die deel willen nemen aan deze verkiezingen leveren die dag hun kandidatenlijst in bij het betreffende centraal stembureau. Op dinsdag 5 februari om 16.00 uur onderzoekt het centraal...
Lees verder

Benoeming R.F. Ruers tot lid Eerste Kamer
De Kiesraad heeft op 4 februari 2019 de heer R.F. (Bob) Ruers benoemd als Eerste Kamerlid voor de SP (Socialistische Partij). Het betreft een benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 1 februari 2019 van mevrouw A.M.T. (Anneke) Wezel.
Lees verder

Deelnemende partijen provinciale statenverkiezingen 2019
Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de provinciale statenverkiezingen op 20 maart. De dag erna, dinsdag 5 februari om 16.00 uur, heeft het centraal stembureau van elke provincie de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Inmiddels is bekend welke partijen met...
Lees verder

Deelnemende partijen waterschapsverkiezingen 2019
Op 4 februari leverden partijen hun kandidatenlijsten in voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart. De dag erna, dinsdag 5 februari om 16.00 uur, heeft het centraal stembureau van elk waterschap de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. Inmiddels is bekend welke partijen met welke...
Lees verder

Kandidatenlijsten provinciale statenverkiezingen vastgesteld
De kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centraal stembureaus van de kieskringen (provincies). Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de...
Lees verder

Kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen 2019 vastgesteld
De kandidatenlijsten voor de waterschapsverkiezingen zijn op vrijdag 8 februari vastgesteld door de centraal stembureaus van de kieskringen (waterschappen). Op 4 februari leverden politieke partijen hun kandidatenlijsten in voor de verkiezingen op 20 maart. De inleveraars van de kandidatenlijsten...
Lees verder

Registratie aanduiding PVBNI
De Kiesraad heeft op 11 februari 2019 het verzoek ingewilligd om de naam ('aanduiding') 'PVBNI' te registreren in het register van aanduidingen voor de Tweede Kamerverkiezing.
Lees verder

Kandidatenlijsten provinciale staten- en waterschapsverkiezingen definitief
Op 14 februari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in drie beroepszaken rond de kandidaatstelling voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen. Daarmee zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen op 20 maart definitief vastgesteld.
Lees verder

Advies aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden vertegenwoordigende organen
In zijn advies stemt de Kiesraad in met een regeling waardoor een lid ook tijdelijk vervangen kan worden aan het einde van de zittingsperiode van het vertegenwoordigend orgaan.
Lees verder

Benoeming J. Van Wijngaarden tot lid Tweede Kamer
De Kiesraad heeft op 20 februari 2019 de heer J. (Jeroen) Van Wijngaarden benoemd tot Tweede Kamerlid voor de VVD. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 20 februari 2019 van de heer F. (Foort) van Oosten.
Lees verder

Laatste partijnamen en logo's verkiezing Europees Parlement geregistreerd
De Kiesraad heeft op 27 februari 2019 het verzoek ingewilligd om de naam ('aanduiding') 'vandeRegio' in te schrijven in het register van aanduidingen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Daarnaast is de naam 'Democraten 66 (D66) - ALDE' gewijzigd in 'Democraten 66 (D66)' en...
Lees verder

Jaarverslag Kiesraad 2018
Op woensdag 21 maart 2018 vonden in 335 gemeenteraadsverkiezingen plaats in combinatie met een raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv). In de 45 overige gemeenten werd alleen het raadgevend referendum gehouden. Dit waren gemeenten met een herindeling...
Lees verder

Benoeming S. Geleijnse tot lid Tweede Kamer
De Kiesraad heeft op 7 maart 2019 de heer S. (Simon) Geleijnse benoemd als Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het tijdelijk ontslag per 7 maart 2019 van mevrouw L. (LĂ©onie) Sazias tot en met 26 juni 2019.
Lees verder

C. Teunissen en M.W. Gout- van Sinderen benoemd tot lid Eerste Kamer
De Kiesraad heeft op 12 maart 2019 mevrouw C. (Christine) Teunissen benoemd als Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en mevrouw M.W. (Marion) Gout-van Sinderen als Eerste Kamerlid voor Democraten 66 (D66). Mevrouw Teunissen is benoemd in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 12...
Lees verder

Kandidatenlijsten kiescollegeverkiezingen Saba, Sint Eustatius en Bonaire
De kandidatenlijsten voor de kiescollegeverkiezingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn definitief vastgesteld.
Lees verder