Doorgaan naar hoofdcontent

Thailand: Dodenherdenking, Tempel excursie, VrijmarktDodenherdenking op de ambassade

In verband met de kroningsplechtigheden van 4 tot 6 mei heeft de jaarlijkse dodenherdenking op de Nederlandse ambassade dit jaar op 3 mei plaatsgevonden. Na een toespraak van de ambassadeur ZE Kees Rade en het voordragen van een gedicht van Toon Tellegen werden kransen gelegd namens de Nederlandse Ambassade, de NVT Bangkok en Pattaya en de NTCC. Daarna werden twee minuten stilte in acht genomen en klonk het Wilhelmus. In de residentie was er nog de mogelijkheid om even na te kaarten.

Ambassadeur

Kransen

Links: ambassadeur ZE Kees Rade die in zijn toespraak wijst op het belang van democratie als voorwaarde voor vrede. Verlies van democratische waarden hebben in het verleden - en ook vandaag nog - tot oorlog geleid.

Boven: de kransen van de NVT, de Nederlandse ambassade en de NTCC.


Tempel excursie

De NVT is van plan een trip te organiseren naar twee bijzondere Khmer tempels in Isan, Phimai en Phanom Rung. De datum die we gekozen hebben is het weekend van 25 op 26 mei.

Het gaat om tempels die dateren uit de 10e eeuw: Phimai met zijn elegante architectuur en Phanom Rung, de mooiste 'mountain temple' van Thailand. Deze diende zelfs tot inspiratie voor Angkor Wat. Bovendien krijgen we te maken met 'ancestor worship', Tantric Boeddhisme en Jayavarman VII, de koning van de Khmer die nog steeds tot de verbeelding spreekt. En natuurlijk bezoeken we ook het Phimai museum.

De kosten van vervoer, overnachting, maaltijden en toegang komen voor rekening van de deelnemers.

Om een idee te krijgen of er voldoende belangstelling bestaat, worden belangstellenden verzocht zich hier aan te melden. We laten zo spoedig mogelijk weten of het doorgaat of dat we kiezen voor een datum na de zomer.

Phimai

Tempel van Phimai

Phnomrung

Tempel van Phanom Rung


Vrijmarkt: terugblik

Op Koningsdag organiseerde de NVT weer een vrijmarkt op het prachtige terrein van de Nederlandse ambassade. Er waren ongeveer 150 bezoekers om spulletjes te koop aan te bieden, mee te doen aan spelletjes, een liedje te zingen of gewoon te genieten van de gezellige ochtend. Het was warm maar gelukkig dit jaar geen plensbuien. We kijken terug op een geslaagde ochtend.

Vrijmmarkt