Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: EHvJ arrest C-177/17 over behoud toeslag op Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering na terugkeer naar Tur...

EHvJ arrest C-177/17 over behoud toeslag op Nederlandse arbeidsongeschiktheidsuitkering na terugkeer naar Turkije
ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer) 15 mei 2019 „PrejudiciĆ«le verwijzing – Associatieovereenkomst EEG-Turkije – Aanvullend Protocol – Artikel 59 – Besluit nr. 3/80 – Sociale zekerheid van migrerende werknemers – Ontheffing van de bepalingen inzake de woonplaats – Artikel 6 – Uitkering bij invaliditeit – Intrekking – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Bijzondere, niet op premie‑ of bijdragebetaling berustende […]
Lees verder

Conferentie n.a.v. 60 jaar coƶrdinatie van sociale zekerheid in de EU
Vorige week werd deze tweedaagse conferentie gehouden in Leuven waar ook de VBNGB aanwezig was. Zie hier de presentaties: https://hiva.kuleuven.be/en/news/newsitems/HIVA-EZA-Conference-60years-european-social-security-coordination-presentations Voor gepensioneerde verdragsgerechtigden waren vooral die van Rennuy, Pacolet, Berki, Melin, Spiegel, Verschueren en Weerepas van belang.
Lees verder

Kamerbrief over de toekomst van de sociale dimensie EU
De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten  Datum 24 mei 2019 Betreft Toekomst van de sociale dimensie van de EU   In het Algemeen Overleg met de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 maart 2018 heb ik toegezegd om met de Kamer na te denken over de positionering, strategie en speerpunten voor […]
Lees verder