dinsdag 11 juni 2019

Finland: Verslag van de voorjaars ALV in Espoo

Verslag van de voorjaars ALV in Espoo
Op de 23 maart j.l. vond de Algemene Ledenvergadering van de vereniging plaats. Dit is de ALV waarin het oude bestuur vrijgesteld wordt van haar veplichtingen en een nieuw bestuur aantreedt. Voorheen is het al eens mogelijk geweest om per email te stemmen voor besluiten die op de ALV gemaakt werden. Dit jaar wilde het bestuur de leden in de regio's buiten Uusimaa de mogelijkheid geven om op...
Lees verder