donderdag 11 juli 2019

Kiesraad: Hoge Raad handhaaft veroordeling Van Rey voor fraude volmacht-stempassen

Hoge Raad handhaaft veroordeling Van Rey voor fraude volmacht-stempassen
De Hoge Raad heeft op 9 juli het eerdere oordeel van het Gerechtshof bevestigd dat dhr. Van Rey, (ex)wethouder van de gemeente Roermond, zich schuldig heeft gemaakt aan stempasfraude. Ook zijn veroordeling vanwege schending van een ambtsgeheim is gehandhaafd. Van Rey blijft daarmee veroordeeld tot...
Lees verder