Doorgaan naar hoofdcontent

NOC*NSF, Sportbonden en gemeente Rotterdam lanceren multi-sportplatform SportOn!

NOC*NSF, Sportbonden en gemeente Rotterdam lanceren multi-sportplatform SportOn!
SportOn is gelanceerd, het online sportplatform waar flexibel, divers en laagdrempelig sportaanbod bij verenigingen in Rotterdam kan worden geboekt. SportOn is een uitkomst voor de multisporter, die graag verschillende sporten op een flexibele manier wil beoefenen. Flexibel en afwisselend sporten Uit onderzoek blijkt dat steeds minder mensen op latere leeftijd lid blijven of worden van een sportvereniging, terwijl wel steeds meer mensen gaan sporten. Met name flexibiliteit en afwisseling zijn belangrijke factoren in de sportbehoefte van deze doelgroep (20-45 jarigen). Voor sportverenigingen is het van oudsher moeilijk om hier op in te spelen, terwijl de vereniging ook voor deze doelgroep van waarde kan zijn. Met de lancering van de pilot SportOn hebben NOC*NSF, sportbonden en de gemeente Rotterdam - via Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Sportsupport - de handen ineengeslagen om het...
Lees verder

Doelstellingen Sportakkoord in nieuw curriculum basis- en voortgezet onderwijs
Op 10 oktober werden de bouwstenen voor een nieuw curriculum in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs aan minister Slob overhandigd. De uitkomsten van het traject Curriculum.nu, waaraan docenten uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs samen met de vakorganisaties hebben gewerkt, zal naar verwachting in het najaar met de Tweede Kamer worden besproken. De voorstellen voor het leergebied Bewegen & Sport kunnen op brede steun rekenen uit het werkveld en sluiten goed aan op het Nationaal Sportakkoord. Onder de vlag van Curriculum.nu zijn voor de eerste maal in de Nederlandse onderwijsgeschiedenis  leraren en schoolleiders zelf aan zet geweest bij de herziening van het curriculum. Leraren en schoolleiders vanuit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs hebben hiervoor gezamenlijk in kaart gebracht wat de benodigde kennis en...
Lees verder

Topsport nu ook onderdeel van Nationaal Sportakkoord
DEN HAAG - De nog ontbrekende zesde pijler van 'Sport verenigt Nederland', het Nationale  Sportakkoord dat midden 2018 door de sportsector, de gemeenten en de rijksoverheid is afgesloten, is donderdag onder de titel 'Topsport die inspireert!' gepresenteerd. Er is een gezamenlijke visie en missie opgesteld en er zijn afspraken gemaakt om de inspirerende waarde van topsport in de toekomst te vergroten.  Dit deelakkoord is vandaag tijdens een inspirerende bijeenkomst onder leiding van judoka en wereldkampioene (2009) Marhinde Verkerk ondertekend door vele vertegenwoordigers van de rijksoverheid, de Nederlandse sportgemeenten en de Nederlandse topsport onder wie minister Bruins, NOC*NSF voorzitter Anneke van Zanen–Nieberg en de voorzitter van de Vereniging Sport en Gemeenten, Lucas Bolsius. In de komende tijd worden de afspraken uitgewerkt in concrete beleidsinstrumenten. In juni 2018...
Lees verder