Doorgaan naar hoofdcontent

VBNGBk: Petitie over voorkomen van pensioenkortingen

Petitie over voorkomen van pensioenkosrtingen
In ieders aandacht aanbevolen: https://voorkompensioenkortingen.petities.nl/
Lees verder

RECTIFICATIE: Het nieuwe Malta – staats budget 2020
RECTIFICATIE: Bericht over "Het nieuwe Malta – staats budget 2020 Via onze landenvertegenwoordiger in Malta, Kees de Jong, kregen wij op 16 oktober 2019 het verzoek de volgende informatie onder uw aandacht te brengen. De samenvatting van het Staats budget 2020 is opgesteld door "Tri Mer", een welbekend kantoor waar vele expatriates hun jaarlijkse "tax […]
Lees verder

Wijziging inkeerregeling inkomstenbelasting
In het kader van het Belastingplan 2020 wordt door het Ministerie van Financiën voorgesteld de uitsluiting van de inkeerregeling verder uit te breiden. Ik citeer daaruit:   35 303 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2020), MvT: Aanpassen inkeerregeling Tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2019 is de toezegging […]
Lees verder

VBNGB bestuursvergadering op 10 oktober 2019
Op 10 oktober 2019 vond een bestuursvergadering plaats van het VBNGB bestuur. Deze bestuursvergadering werd gehouden in Den Haag. Onderstaand treft u respectievelijk de agenda en de notulen aan van deze vergadering. Agenda vergadering 10 oktober 2019 Notulen vergadering 10 oktober 2019
Lees verder

Duitse woningbouwtoeslag ook voor grensarbeiders
Zie deze vraag (met antwoord EC)  vanuit het Europese Parlement: Question for written answer E-002601/2019 to the Commission Rule 138 Pascal Arimont (PPE) Subject:       Discrimination of cross-border workers in connection with the housing premium ('Wohnungsbauprämie') On 7 March 2019, the Commission decided to send a reasoned opinion (Article 258 TFEU) to Germany 'for denying a […]
Lees verder

EC over speciale heffing op onroerend goed in Spanje
Question for written answer E-002563/2019 to the Commission Rule 138 Frances Fitzgerald (PPE) Subject:       Spanish levy on property owned by non-residents I have been informed that there is a Spanish levy that is imposed only on non-resident foreigners who own property in Spain, regardless of whether they are EU citizens or not. Can the Commission […]
Lees verder

Hof Leeuwarden: pensioen is individueel loon in fiscale zin
ECLI:NL:GHARL:2019:8439 Instantie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak 15-10-2019 Datum publicatie 18-10-2019 Zaaknummer 19/00144 tm 19/00148 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNNE:2018:5343, Bekrachtiging/bevestiging Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Belanghebbende is gerechtigd tot ABP-pensioenuitkeringen. Anders dan belanghebbende meent wordt de helft van die pensioenuitkeringen niet bij zijn echtgenote, met wie hij in algehele gemeenschap is gehuwd, in […]
Lees verder

Kinderopvangtoeslag in het buitenland
(Te) vaak oppassen op een kleinkind als grootouder voor uw werkende (schoon)kind. Onder bepaalde voorwaarden is er voor uw (schoon)kind ook in het buitenland recht op Nederlandse kinderopvangtoeslag: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/kinderopvangtoeslag/kinderopvangtoeslag-en-buitenland/  
Lees verder

CPB rekent alternatieve financiering zorgstelsel van SP door
  https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-SP-doorrekening-alternatieve-financiering-zorg.pdf Daaruit: 1 Inleiding Op verzoek van de SP heeft het CPB een doorrekening gemaakt van de (structurele) budgettaire en inkomenseffecten van een alternatieve financiering van het zorgstelsel. In deze notitie presenteren we de exante effecten van het alternatief, wat wil zeggen dat we verschillende ex-post economische effecten van het alternatief niet meenemen. Zo […]
Lees verder

EHvJ keurt fiscale behandeling invaliditeitsuitkering door België af
ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer) 24 oktober 2019 (*) „Prejudiciële verwijzing – Vrij verkeer van werknemers – Gelijke behandeling – Inkomstenbelasting – Nationale wettelijke regeling – Belastingvrijstelling voor uitkeringen die aan personen met een handicap worden toegekend – In een andere lidstaat ontvangen uitkeringen – Uitsluiting – Verschil in behandeling" In zaak C‑35/19, betreffende een verzoek […]
Lees verder