Doorgaan naar hoofdcontent

Kiesraad: Kiesraad stemt in met geven keuze aan gemeenten: wel/niet centraal tellen

Kiesraad stemt in met geven keuze aan gemeenten: wel/niet centraal tellen
Gemeenten mogen zelf kiezen of ze bij verkiezingen centraal tellen of (volledig) tellen in de stembureaus. Dit is de kern van een (3e) versie van een conceptwetsvoorstel over de aanpassing procedure vaststelling uitslag. De Kiesraad kan zich vinden in die keuzevrijheid, valt te lezen in een advies...
Lees verder

Advies Kiesraad over kiescollege voor Nederlanders in het buitenland
De Kiesraad kan zich vinden in het voorstel om een kiescollege in te stellen voor Nederlanders in het buitenland. Dit blijkt uit een advies over een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt. Via een kiescollege kunnen ook Nederlanders buiten Nederland invloed hebben op de samenstelling van de Eerste...
Lees verder

Advies Kiesraad over experimenten met nieuw stembiljet
De Kiesraad ondersteunt de wens om te gaan experimenten met een kleiner stembiljet. Dit staat in een advies over een wetsvoorstel voor een experimenteerwet met (twee) nieuwe typen stembiljetten. De Raad ziet deze experimenten als opmaat naar het mogelijk maken van het elektronisch tellen van...
Lees verder

Advies Kiesraad over wetsvoorstel andere wijze van verkiezing Eerste Kamer
De Kiesraad heeft een advies uitgebracht over een wetsvoorstel dat een andere wijze van verkiezing van de Eerste Kamer beoogt. Hiervoor is een wijziging van de Grondwet nodig. Kern van het wetsvoorstel is dat elke drie jaar de helft van de leden van de Eerste Kamer wordt gekozen, en wel voor een...
Lees verder

Benoeming K. Gerbrands tot lid Tweede Kamer
De Kiesraad heeft op 4 november 2019 mevrouw K. (Karen) Gerbrands benoemd tot Tweede Kamerlid voor de PVV (Partij voor de Vrijheid). Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan door het ontslag per 1 november 2019 van de heer S.R. (Sietse) Fritsma.
Lees verder